دوشنبه, 1 مرداد 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

حفظ کیفیت منابع آب ضامن سلامت عمومی جامعه است

انباشت خشکسالی در سالیان اخیر و به تبع آن، کاهش ذخیره منابع آب سطحی و زیر زمینی باعث آن شده تا علاوه بر افت کمی منابع آب استان بوشهر، شاهد افت شدید کیفیت این منابع نیز...

جهت گیری تامین آب شرب استان بوشهر به سوی منابع داخلی می باشد

با توجه به انباشت خشکسالی در سراسر کشور، اتکا به منابع داخلی جهت تامین آب شرب یکی از اهداف اصلی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر به شمار می رود.

تلاش جهادی برای بهبود وضعیت آب شرب دشتستان

نماینده ولی فقیه فقیه و امام جمعه بوشهر با حضور در دشتستان، از پروژه های اجرایی بهبود وضعیت آب شرب این شهرستان بازدید کرد.

گذر از تنش آب شرب با اتکا به منابع داخلی

مهندس شاهپور رجایی در مصاحبه با صدا و سیمای استان بوشهر به بیان اقدامات انجام شده در راستای حل مشکل آب شرب دشتستان پرداخت.