شنبه, 29 دی 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

تا پایان برنامه ششم توسعه 123هزار مترمکعب به ظرفیت آبشیرینکن های...

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در نشست مدیران و نخبگان رسانه استان بوشهر به تشریح برنامه های سازگاری با کم آبی استان پرداخت.

بازدید مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر از سه شهرستان

در ادامه ی سفرهای استانی و به نمایندگی از استاندار بوشهر، مهندس شاهپور رجائی از شهرستان های تنگستان، دیر و دشتستان بازدید به عمل آورد.

تعمیرات چاه های مشاهده ای استان تاکنون 70 درصد پیشرفت داشته است

رییس گروه مطالعات آب های زیرزمینی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر از تعمیر 200 حلقه چاه مشاهده ای تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد.

بازدید اصحاب رسانه از سد رییسعلی دلواری

بازدید از سد رییسعلی دلواری و کنفرانس مطبوعاتی با حضور مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر و جمعی از خبرنگاران برگزار گردید.