سه‌شنبه, 28 اسفند 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

۸۲ پروژه آب‌شیرین‌کن در سطح کشور وجود دارد/ ساخت سدهای استان...

وزیر نیرو گفت: در حال حاضر تعداد ۸۲ پروژه آب‌شیرین‌کن در سطح کشور داریم که از این تعداد ۶۰ پروژه در حال بهره‌برداری و ۲۲ پروژه در حال ساخت است.

وزیر نیرو در جلسه با مدیران صنعت آب و برق استان بوشهر:

مدیریت مصرف و تقاضا، برنامه جدی وزارت نیرو در دولت دوازدهم است

وزیر نیرو برنامه جدی وزارت نیرو در دولت دوازدهم را مدیریت مصرف و تقاضا عنوان کرد و گفت: مدیریت مصرف و اصلاح رفتار مصرفی مردم، اصلی‌ترین فعالیت وزارت نیرو در این دوره...

عملیات اجرایی پروژه آب‌شیرین‌کن 35 هزار مترمکعبی بوشهر آغاز شد

همزمان با سفر کاروان تدبیر و امید به استان بوشهر، عملیات اجرایی پروژه آب‌شیرین‌کن 35 هزار مترمکعبی بوشهر توسط دکتر رضا اردکانیان آغاز شد.

انتخاب دفتر حراست شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر به عنوان حراست...

با صدور لوح سپاس از سوی حراست کل استان، از مدیر حراست و امور محرمانه شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر به عنوان حراست نمونه استان تقدیر شد.