دوشنبه, 1 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
29 عملیات حفاری و پمپاژ چاه مشاهده ای محدوده های مند،دیر،کنگان و ریز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/19 402

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:402

23 انجام مطالعات فاز 1 حوضه گپ و رجدون مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/08 516

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/23

بازدید:516

17 تامین فشار شبکه آبیاری زیردست ایستگاه پمپاژنخلستان و اجرای خط انتقال آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/06 502

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/17

بازدید:502

18 مطالعات مرحله اول ودوم کنترل و مهار سیلاب شبانکاره مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/01/21 447

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/18

بازدید:447

17 اندازه گیری و نمونه برداری کیفی آب و رسوب بارمعلق و بارکف رودخانه های استان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/01/21 452

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/18

بازدید:452

27 مطالعات توسعه منابع آب حوزه آبریز دره کره و اخند(فاز1و2) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/12/12 346

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/27

بازدید:346

7 خدمات بهره برداری و نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/11/24 313

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/07

بازدید:313

تجهیزات سنجش پایش کیفی جهت مدیریت کیفیت مخزن سد رئیسعلی دلواری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/11/18 514

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/21

بازدید:514

16 نقشه برداری فتوگرامتری بستر و حریم رودخانه های ننیزک و سرکره آباد،شبانکاره و نقشه برداری زمینی حریم رودخانه شور چهار روستایی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/11/03 369

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/16

بازدید:369

15 پرو مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع ؟آب مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/10/09 348

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/15

بازدید:348

9 مطالعه و نظارت بر عملیات صحرایی حفاری چاههای مشاهده ای اکتشافی و انجام آزمونهای پمپاژ محدوده های مند دیر کنگان و ریز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/09/28 390

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/09

بازدید:390

18 تعمیر و مرمت ایستگاههای آب و هواشناسی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/09/04 380

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/17

بازدید:380

17 انجام خدمات آزمایشگاهی آزمایشات آلودگی و شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی واندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای،چاه چشمه و مطالعه تحلییلی منابع آب زیرزمینی در استان بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/09/02 473

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/17

بازدید:473

7 مرمت و بازسازی ابنیه فنی،سازه ها،جاده سرویس و غیره شبکه های آبپخش،دالکی و اهرم و لایروبی زهکشODدرشبکه آبپخش od مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/09/02 483

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/03

بازدید:483

6 واگذاری امور خودرویی(حمل و نقل) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/08/20 389

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/29

بازدید:389

5 نظارت بر عملکرد گروههای گشت و بازرسی استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/08/13 440

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/29

بازدید:440

مزایده اجاره اراضی کشاورزی بند محمد عبدالله به مساحت تقریبی 333 هکتار مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/07/18 445

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/31

بازدید:445

8 مطالعات تعیین حد و بستر تالاب حله مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/07/18 579

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/01

بازدید:579

7 عملیات اجرایی رپرهای رودخانه حله و رپرهای رودخانه جم و حرمیک مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/06/18 489

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/01

بازدید:489

6 تکمیل عملیات اجرایی سد تنگ ارم مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 550

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/01

بازدید:550

« 1 2 3 » صفحه: