چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1473901 ارزیابی صلاحیت پیمانکاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/14 611

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/26

بازدید:611

1472995 عملیات اجرایی عایق بندی سامانه انتقال آب شبانکاره مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/02 585

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/14

بازدید:585

26 واگذاری خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/09/20 464

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/26

بازدید:464

1 تامین و نصب 260دستگاه کنتور هوشمند حجمی چاه های کشاورزی در دشتهای ریز و دیر - کنگان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/08/22 556

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/01

بازدید:556

14 خدمات گشت و بازرسی حفاظت از منابع آب (زیرزمینی سطحی) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/05/02 555

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/14

بازدید:555

20 آمار برداری سراسری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های شمال و جنوب استان و نظارت بر مطالعات آماربرداری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/03/05 725

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:725

19 انجام امر خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/03/09 520

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:520

8 اجرای عملیات بند ذخیره ای - تغذیه ای قیز قلعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 585

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/08

بازدید:585

6 تعمیر،ساخت،نصب،بارگیری،باراندازی دریچه های شبکه های آبپخش،دالکی و اهرم مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/22 619

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:619

4 مرمت و بازسازی جاده دسترسی به سد رئیسعلی دلواری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/25 661

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:661

5 مرمت و بازسازی تاسیسات برقی و احداث شبکه و روشنایی محوطه داخلی سد رئیسعلی دلواری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/25 432

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:432

29 خرید،نصب ،راه اندازی و بهره برداری از دیتالاگرهای درون چاهی محدوده های ریز و دیر-کنگان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/22 546

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:546

29 عملیات حفاری و پمپاژ چاه مشاهده ای محدوده های مند،دیر،کنگان و ریز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/19 494

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:494

23 انجام مطالعات فاز 1 حوضه گپ و رجدون مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/08 605

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/23

بازدید:605

17 تامین فشار شبکه آبیاری زیردست ایستگاه پمپاژنخلستان و اجرای خط انتقال آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/06 590

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/17

بازدید:590

18 مطالعات مرحله اول ودوم کنترل و مهار سیلاب شبانکاره مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/01/21 519

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/18

بازدید:519

17 اندازه گیری و نمونه برداری کیفی آب و رسوب بارمعلق و بارکف رودخانه های استان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/01/21 547

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/18

بازدید:547

27 مطالعات توسعه منابع آب حوزه آبریز دره کره و اخند(فاز1و2) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/12/12 385

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/27

بازدید:385

7 خدمات بهره برداری و نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/11/24 372

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/07

بازدید:372

تجهیزات سنجش پایش کیفی جهت مدیریت کیفیت مخزن سد رئیسعلی دلواری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/11/18 602

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/21

بازدید:602

« 1 2 3 » صفحه: