سه‌شنبه, 31 اردیبهشت 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1473901 عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی و تاسیسات وابسته(به استثنای سیستم انحراف) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 670

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/28

بازدید:670

1473901 ارزیابی صلاحیت پیمانکاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/14 637

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/26

بازدید:637

1472995 عملیات اجرایی عایق بندی سامانه انتقال آب شبانکاره مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/02 598

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/14

بازدید:598

26 واگذاری خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/09/20 477

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/26

بازدید:477

1 تامین و نصب 260دستگاه کنتور هوشمند حجمی چاه های کشاورزی در دشتهای ریز و دیر - کنگان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/08/22 575

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/01

بازدید:575

14 خدمات گشت و بازرسی حفاظت از منابع آب (زیرزمینی سطحی) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/05/02 576

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/14

بازدید:576

20 آمار برداری سراسری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های شمال و جنوب استان و نظارت بر مطالعات آماربرداری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/03/05 743

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:743

19 انجام امر خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/03/09 542

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:542

8 اجرای عملیات بند ذخیره ای - تغذیه ای قیز قلعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 614

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/08

بازدید:614

6 تعمیر،ساخت،نصب،بارگیری،باراندازی دریچه های شبکه های آبپخش،دالکی و اهرم مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/22 634

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:634

4 مرمت و بازسازی جاده دسترسی به سد رئیسعلی دلواری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/25 682

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:682

5 مرمت و بازسازی تاسیسات برقی و احداث شبکه و روشنایی محوطه داخلی سد رئیسعلی دلواری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/25 450

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:450

29 خرید،نصب ،راه اندازی و بهره برداری از دیتالاگرهای درون چاهی محدوده های ریز و دیر-کنگان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/22 564

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:564

29 عملیات حفاری و پمپاژ چاه مشاهده ای محدوده های مند،دیر،کنگان و ریز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/19 508

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:508

23 انجام مطالعات فاز 1 حوضه گپ و رجدون مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/08 624

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/23

بازدید:624

17 تامین فشار شبکه آبیاری زیردست ایستگاه پمپاژنخلستان و اجرای خط انتقال آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/06 604

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/17

بازدید:604

18 مطالعات مرحله اول ودوم کنترل و مهار سیلاب شبانکاره مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/01/21 533

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/18

بازدید:533

17 اندازه گیری و نمونه برداری کیفی آب و رسوب بارمعلق و بارکف رودخانه های استان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/01/21 561

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/18

بازدید:561

27 مطالعات توسعه منابع آب حوزه آبریز دره کره و اخند(فاز1و2) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/12/12 394

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/27

بازدید:394

7 خدمات بهره برداری و نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/11/24 384

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/07

بازدید:384

« 1 2 3 » صفحه: