یکشنبه, 30 شهریور 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
الف ب ایران
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده زمین دشتی مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/30 258

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/18

بازدید:258

مزایده اهن آلات مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/30 230

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/18

بازدید:230

خرید، حمل، نصب و راه اندازی تاسیسات مکانیکی و برقی، محوطه سازی و اجرای کارهای فلزی ایستگاه پمپاژ کانال حاج مهدی مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/04/24 266

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/09

بازدید:266

ساماندهی سیستم ابزاربندی سد رئیسعلی دلواری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/02 226

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/20

بازدید:226

تامین مالی فاز اول اجرای خط انتقال و خطوط اصلی شبکه های ابیاری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 195

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:195

اجرای بخشی از طرح اصلاح شیوه آبیاری ( فاز اول شامل اجرای خط انتقال شبکه اصلی) مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/04/01 185

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:185

اجرای سد بتنی محور10 شبانکاره و راه دسترسی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/25 218

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:218

برق رسانی به ساختمانها و تاسیسات بهره برداری سد خائیز مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/19 202

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/31

بازدید:202

اندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای چاه چشمه قنات و مطالعات تحلیلی منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/03/07 203

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/28

بازدید:203

گشت و بازرسی استان بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/03/07 240

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/28

بازدید:240

انجام امور خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/18 207

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/28

بازدید:207

تامین تسهیلات مالی جهت احداث سد مخزنی دالکی و تاسیسات و تجهیزات وابسته (به جزء سیستم انحراف) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/07 221

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/24

بازدید:221

ترمیم و بازسازی تغذیه مصنوعی رئیسی کنگان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/01/24 240

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/26

بازدید:240

احداث کانالهای کربلایی محمد قلی،آل یوسفی سفلی مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/12/02 315

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/13

بازدید:315

احداث کانالهای لاله هلپه ای،آقایی و نظر آقا مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/12/02 285

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/13

بازدید:285

احداث بند ذخیره ای ارغون مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/11/27 313

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:313

اجرای طرح رپرگذاری دشت پلنگ مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/25 294

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:294

مزایده ماشین مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/23 320

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/07

بازدید:320

واگذاری خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/16 298

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/30

بازدید:298

عملیات خدمات بهره‌برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/23 287

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/30

بازدید:287

« 1 2 3 4 5 » صفحه: