جمعه, 30 شهریور 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
29 عملیات حفاری و پمپاژ چاه مشاهده ای محدوده های مند،دیر،کنگان و ریز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/19 434

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:434

23 انجام مطالعات فاز 1 حوضه گپ و رجدون مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/08 553

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/23

بازدید:553

17 تامین فشار شبکه آبیاری زیردست ایستگاه پمپاژنخلستان و اجرای خط انتقال آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/06 536

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/17

بازدید:536

18 مطالعات مرحله اول ودوم کنترل و مهار سیلاب شبانکاره مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/01/21 481

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/18

بازدید:481

17 اندازه گیری و نمونه برداری کیفی آب و رسوب بارمعلق و بارکف رودخانه های استان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/01/21 487

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/18

بازدید:487

27 مطالعات توسعه منابع آب حوزه آبریز دره کره و اخند(فاز1و2) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/12/12 364

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/27

بازدید:364

7 خدمات بهره برداری و نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/11/24 330

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/07

بازدید:330

تجهیزات سنجش پایش کیفی جهت مدیریت کیفیت مخزن سد رئیسعلی دلواری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/11/18 549

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/21

بازدید:549

16 نقشه برداری فتوگرامتری بستر و حریم رودخانه های ننیزک و سرکره آباد،شبانکاره و نقشه برداری زمینی حریم رودخانه شور چهار روستایی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/11/03 392

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/16

بازدید:392

15 پرو مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع ؟آب مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/10/09 369

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/15

بازدید:369

9 مطالعه و نظارت بر عملیات صحرایی حفاری چاههای مشاهده ای اکتشافی و انجام آزمونهای پمپاژ محدوده های مند دیر کنگان و ریز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/09/28 417

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/09

بازدید:417

18 تعمیر و مرمت ایستگاههای آب و هواشناسی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/09/04 402

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/17

بازدید:402

17 انجام خدمات آزمایشگاهی آزمایشات آلودگی و شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی واندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای،چاه چشمه و مطالعه تحلییلی منابع آب زیرزمینی در استان بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/09/02 510

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/17

بازدید:510

7 مرمت و بازسازی ابنیه فنی،سازه ها،جاده سرویس و غیره شبکه های آبپخش،دالکی و اهرم و لایروبی زهکشODدرشبکه آبپخش od مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/09/02 518

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/03

بازدید:518

6 واگذاری امور خودرویی(حمل و نقل) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/08/20 417

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/29

بازدید:417

5 نظارت بر عملکرد گروههای گشت و بازرسی استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/08/13 478

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/29

بازدید:478

مزایده اجاره اراضی کشاورزی بند محمد عبدالله به مساحت تقریبی 333 هکتار مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/07/18 487

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/31

بازدید:487

8 مطالعات تعیین حد و بستر تالاب حله مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/07/18 615

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/01

بازدید:615

7 عملیات اجرایی رپرهای رودخانه حله و رپرهای رودخانه جم و حرمیک مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/06/18 518

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/01

بازدید:518

6 تکمیل عملیات اجرایی سد تنگ ارم مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 579

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/01

بازدید:579

« 1 2 3 » صفحه: