یکشنبه, 3 شهریور 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ترمیم و بازسازی تغذیه مصنوعی رئیسی کنگان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/01/24 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/26

بازدید:76

احداث کانالهای کربلایی محمد قلی،آل یوسفی سفلی مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/12/02 110

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/13

بازدید:110

احداث کانالهای لاله هلپه ای،آقایی و نظر آقا مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/12/02 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/13

بازدید:88

احداث بند ذخیره ای ارغون مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/11/27 122

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:122

اجرای طرح رپرگذاری دشت پلنگ مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/25 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:85

مزایده ماشین مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/23 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/07

بازدید:116

واگذاری خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/16 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/30

بازدید:75

عملیات خدمات بهره‌برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/23 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/30

بازدید:88

تامین مالی فاز اول اجرای خط انتقال و خطوط اصلی شبکه های آبیاری آبپخش ، کلل و 2400 هکتاری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/06 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:91

خرید،بارگیری،حمل ، تخلیه، نصب و راه اندازی الکتروپمپ های مورد نیاز ایستگاه تقویت فشار حاج مهدی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/02 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:76

مزایده دیزل ژنراتور مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/09/10 129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/26

بازدید:129

عملیات حفاری و آزمون پمپاژ چاه های مشاهده ای و اکتشافی محدوده های مطالعاتی دالکی شبانکاره و اهرم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/12 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:118

1486113 انجام امور خدماتی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/17 531

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/31

بازدید:531

1482824 خدمات گشت و بازرسی حوزه دشتستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/20 472

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/02

بازدید:472

1477474 عملیات اجرایی سد مخزنی خائیز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/15 799

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/27

بازدید:799

1477058 اندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای،چشمه ،چاه و قنوات انتخابی کمی و کیفی و مطالعه تحلیلی منابع آب زیرزمینی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 488

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:488

1477060 نظارت بر عملیات گروههای گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/09 572

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:572

انجام خدمات آزمایشگاهی آزمایشات شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی و رسوب بار معلق و بستر استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 618

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:618

1474850 انجام مطالعه سد ذخیره ای کلمه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 754

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:754

1473901 عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی و تاسیسات وابسته(به استثنای سیستم انحراف) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 699

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/28

بازدید:699

« 1 2 3 4 » صفحه: