شنبه, 29 دی 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده اجاره اراضی کشاورزی بند محمد عبدالله به مساحت تقریبی 333 هکتار مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/07/18 527

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/31

بازدید:527

8 مطالعات تعیین حد و بستر تالاب حله مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/07/18 665

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/01

بازدید:665

7 عملیات اجرایی رپرهای رودخانه حله و رپرهای رودخانه جم و حرمیک مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/06/18 558

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/01

بازدید:558

6 تکمیل عملیات اجرایی سد تنگ ارم مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 603

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/01

بازدید:603

5 خدمات گشت و بازرسی جهت حفاظت از منابع آب(زیرزمینی،سطحی) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/06/09 565

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/21

بازدید:565

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی شامل رودخانه های شورچهارروستایی،شبانکاره،ذکریایی،ننیزک و سرکره،دره کره و رودخانه آباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/06/02 624

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/13

بازدید:624

نقشه برداری زمینی بستر و حریم رودخانه شامل رودخانه های شور خورموج،خور بردستان شور چهارروستایی،شبانکاره،ذکریایی،ننیزک و....... مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/06/02 707

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/13

بازدید:707

3 مطالعات مرحله شناخت و مرحله اول سد تنظیمی و شبکه باغان مناقصه دو مرحله‌ای واحد طرح و توسعه 1394/03/30 693

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/10

بازدید:693

2 واگذاری امور خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای واحد مالی و پشتیبانی 1394/03/18 699

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/30

بازدید:699

انجام خدمات آزمایشگاه مستقرکنترل کیفیت عملیات اجرایی سد آبپا مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1394/03/04 630

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/19

بازدید:630

« 1 2 3 » صفحه: