یکشنبه, 5 خرداد 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
17 تامین فشار شبکه آبیاری زیردست ایستگاه پمپاژنخلستان و اجرای خط انتقال آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/06 610

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/17

بازدید:610

18 مطالعات مرحله اول ودوم کنترل و مهار سیلاب شبانکاره مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/01/21 539

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/18

بازدید:539

17 اندازه گیری و نمونه برداری کیفی آب و رسوب بارمعلق و بارکف رودخانه های استان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/01/21 566

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/18

بازدید:566

27 مطالعات توسعه منابع آب حوزه آبریز دره کره و اخند(فاز1و2) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/12/12 398

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/27

بازدید:398

7 خدمات بهره برداری و نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/11/24 391

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/07

بازدید:391

تجهیزات سنجش پایش کیفی جهت مدیریت کیفیت مخزن سد رئیسعلی دلواری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/11/18 626

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/21

بازدید:626

16 نقشه برداری فتوگرامتری بستر و حریم رودخانه های ننیزک و سرکره آباد،شبانکاره و نقشه برداری زمینی حریم رودخانه شور چهار روستایی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/11/03 471

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/16

بازدید:471

15 پرو مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع ؟آب مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/10/09 413

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/15

بازدید:413

9 مطالعه و نظارت بر عملیات صحرایی حفاری چاههای مشاهده ای اکتشافی و انجام آزمونهای پمپاژ محدوده های مند دیر کنگان و ریز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/09/28 489

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/09

بازدید:489

18 تعمیر و مرمت ایستگاههای آب و هواشناسی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/09/04 480

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/17

بازدید:480

17 انجام خدمات آزمایشگاهی آزمایشات آلودگی و شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی واندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای،چاه چشمه و مطالعه تحلییلی منابع آب زیرزمینی در استان بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/09/02 596

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/17

بازدید:596

7 مرمت و بازسازی ابنیه فنی،سازه ها،جاده سرویس و غیره شبکه های آبپخش،دالکی و اهرم و لایروبی زهکشODدرشبکه آبپخش od مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/09/02 612

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/03

بازدید:612

6 واگذاری امور خودرویی(حمل و نقل) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/08/20 500

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/29

بازدید:500

5 نظارت بر عملکرد گروههای گشت و بازرسی استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/08/13 571

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/29

بازدید:571

مزایده اجاره اراضی کشاورزی بند محمد عبدالله به مساحت تقریبی 333 هکتار مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/07/18 566

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/31

بازدید:566

8 مطالعات تعیین حد و بستر تالاب حله مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/07/18 721

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/01

بازدید:721

7 عملیات اجرایی رپرهای رودخانه حله و رپرهای رودخانه جم و حرمیک مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/06/18 596

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/01

بازدید:596

6 تکمیل عملیات اجرایی سد تنگ ارم مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 639

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/01

بازدید:639

5 خدمات گشت و بازرسی جهت حفاظت از منابع آب(زیرزمینی،سطحی) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/06/09 590

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/21

بازدید:590

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی شامل رودخانه های شورچهارروستایی،شبانکاره،ذکریایی،ننیزک و سرکره،دره کره و رودخانه آباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/06/02 665

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/13

بازدید:665

« 1 2 3 4 » صفحه: