جمعه, 30 شهریور 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
5 خدمات گشت و بازرسی جهت حفاظت از منابع آب(زیرزمینی،سطحی) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/06/09 520

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/21

بازدید:520

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی شامل رودخانه های شورچهارروستایی،شبانکاره،ذکریایی،ننیزک و سرکره،دره کره و رودخانه آباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/06/02 590

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/13

بازدید:590

نقشه برداری زمینی بستر و حریم رودخانه شامل رودخانه های شور خورموج،خور بردستان شور چهارروستایی،شبانکاره،ذکریایی،ننیزک و....... مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/06/02 667

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/13

بازدید:667

3 مطالعات مرحله شناخت و مرحله اول سد تنظیمی و شبکه باغان مناقصه دو مرحله‌ای واحد طرح و توسعه 1394/03/30 656

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/10

بازدید:656

2 واگذاری امور خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای واحد مالی و پشتیبانی 1394/03/18 653

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/30

بازدید:653

انجام خدمات آزمایشگاه مستقرکنترل کیفیت عملیات اجرایی سد آبپا مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1394/03/04 585

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/19

بازدید:585

« 1 2 3 » صفحه: