چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
16 نقشه برداری فتوگرامتری بستر و حریم رودخانه های ننیزک و سرکره آباد،شبانکاره و نقشه برداری زمینی حریم رودخانه شور چهار روستایی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/11/03 453

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/16

بازدید:453

15 پرو مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع ؟آب مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/10/09 397

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/15

بازدید:397

9 مطالعه و نظارت بر عملیات صحرایی حفاری چاههای مشاهده ای اکتشافی و انجام آزمونهای پمپاژ محدوده های مند دیر کنگان و ریز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/09/28 462

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/09

بازدید:462

18 تعمیر و مرمت ایستگاههای آب و هواشناسی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/09/04 450

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/17

بازدید:450

17 انجام خدمات آزمایشگاهی آزمایشات آلودگی و شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی واندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای،چاه چشمه و مطالعه تحلییلی منابع آب زیرزمینی در استان بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/09/02 570

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/17

بازدید:570

7 مرمت و بازسازی ابنیه فنی،سازه ها،جاده سرویس و غیره شبکه های آبپخش،دالکی و اهرم و لایروبی زهکشODدرشبکه آبپخش od مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/09/02 585

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/03

بازدید:585

6 واگذاری امور خودرویی(حمل و نقل) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/08/20 469

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/29

بازدید:469

5 نظارت بر عملکرد گروههای گشت و بازرسی استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/08/13 549

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/29

بازدید:549

مزایده اجاره اراضی کشاورزی بند محمد عبدالله به مساحت تقریبی 333 هکتار مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/07/18 546

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/31

بازدید:546

8 مطالعات تعیین حد و بستر تالاب حله مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/07/18 686

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/01

بازدید:686

7 عملیات اجرایی رپرهای رودخانه حله و رپرهای رودخانه جم و حرمیک مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/06/18 575

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/01

بازدید:575

6 تکمیل عملیات اجرایی سد تنگ ارم مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 622

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/01

بازدید:622

5 خدمات گشت و بازرسی جهت حفاظت از منابع آب(زیرزمینی،سطحی) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/06/09 575

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/21

بازدید:575

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی شامل رودخانه های شورچهارروستایی،شبانکاره،ذکریایی،ننیزک و سرکره،دره کره و رودخانه آباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/06/02 640

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/13

بازدید:640

نقشه برداری زمینی بستر و حریم رودخانه شامل رودخانه های شور خورموج،خور بردستان شور چهارروستایی،شبانکاره،ذکریایی،ننیزک و....... مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/06/02 722

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/13

بازدید:722

3 مطالعات مرحله شناخت و مرحله اول سد تنظیمی و شبکه باغان مناقصه دو مرحله‌ای واحد طرح و توسعه 1394/03/30 709

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/10

بازدید:709

2 واگذاری امور خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای واحد مالی و پشتیبانی 1394/03/18 732

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/30

بازدید:732

انجام خدمات آزمایشگاه مستقرکنترل کیفیت عملیات اجرایی سد آبپا مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1394/03/04 643

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/19

بازدید:643

« 1 2 3 » صفحه: