یکشنبه, 30 شهریور 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
الف ب ایران
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تامین مالی فاز اول اجرای خط انتقال و خطوط اصلی شبکه های آبیاری آبپخش ، کلل و 2400 هکتاری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/06 275

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:275

خرید،بارگیری،حمل ، تخلیه، نصب و راه اندازی الکتروپمپ های مورد نیاز ایستگاه تقویت فشار حاج مهدی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/02 247

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:247

مزایده دیزل ژنراتور مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/09/10 278

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/26

بازدید:278

عملیات حفاری و آزمون پمپاژ چاه های مشاهده ای و اکتشافی محدوده های مطالعاتی دالکی شبانکاره و اهرم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/12 306

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:306

1486113 انجام امور خدماتی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/17 746

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/31

بازدید:746

1482824 خدمات گشت و بازرسی حوزه دشتستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/20 633

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/02

بازدید:633

1477474 عملیات اجرایی سد مخزنی خائیز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/15 1026

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/27

بازدید:1026

1477058 اندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای،چشمه ،چاه و قنوات انتخابی کمی و کیفی و مطالعه تحلیلی منابع آب زیرزمینی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 643

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:643

1477060 نظارت بر عملیات گروههای گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/09 787

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:787

انجام خدمات آزمایشگاهی آزمایشات شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی و رسوب بار معلق و بستر استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 792

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:792

1474850 انجام مطالعه سد ذخیره ای کلمه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 922

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:922

1473901 عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی و تاسیسات وابسته(به استثنای سیستم انحراف) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 884

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/28

بازدید:884

1473901 ارزیابی صلاحیت پیمانکاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/14 825

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/26

بازدید:825

1472995 عملیات اجرایی عایق بندی سامانه انتقال آب شبانکاره مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/02 776

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/14

بازدید:776

26 واگذاری خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/09/20 652

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/26

بازدید:652

1 تامین و نصب 260دستگاه کنتور هوشمند حجمی چاه های کشاورزی در دشتهای ریز و دیر - کنگان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/08/22 765

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/01

بازدید:765

14 خدمات گشت و بازرسی حفاظت از منابع آب (زیرزمینی سطحی) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/05/02 759

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/14

بازدید:759

20 آمار برداری سراسری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های شمال و جنوب استان و نظارت بر مطالعات آماربرداری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/03/05 953

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:953

19 انجام امر خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/03/09 708

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:708

8 اجرای عملیات بند ذخیره ای - تغذیه ای قیز قلعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 801

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/08

بازدید:801

« 1 2 3 4 5 » صفحه: