پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
6 تکمیل عملیات اجرایی سد تنگ ارم مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 591

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/01

بازدید:591

5 خدمات گشت و بازرسی جهت حفاظت از منابع آب(زیرزمینی،سطحی) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/06/09 548

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/21

بازدید:548

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی شامل رودخانه های شورچهارروستایی،شبانکاره،ذکریایی،ننیزک و سرکره،دره کره و رودخانه آباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/06/02 611

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/13

بازدید:611

نقشه برداری زمینی بستر و حریم رودخانه شامل رودخانه های شور خورموج،خور بردستان شور چهارروستایی،شبانکاره،ذکریایی،ننیزک و....... مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/06/02 689

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/13

بازدید:689

3 مطالعات مرحله شناخت و مرحله اول سد تنظیمی و شبکه باغان مناقصه دو مرحله‌ای واحد طرح و توسعه 1394/03/30 673

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/10

بازدید:673

2 واگذاری امور خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای واحد مالی و پشتیبانی 1394/03/18 683

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/30

بازدید:683

انجام خدمات آزمایشگاه مستقرکنترل کیفیت عملیات اجرایی سد آبپا مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1394/03/04 617

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/19

بازدید:617

« 1 2 3 » صفحه: