یکشنبه, 27 آبان 1397

 

 

کسری 110 میلیون متر مکعبی سد رییسعلی دلواری

علیرغم آبگیری 15 میلیون متر مکعبی سد رییسعلی دلواری در بارش های اخیر، این سد همچنان 110 میلیون متر مکعب تا تأمین حقابه های سال آبی جاری (زیست محیطی و نخیلات) فاصله دارد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر؛ مهندس شاهپور رجایی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار شبکه استانی بوشهر بیان داشت: شرکت آب منطقه ای بوشهر 32 ایستگاه هواشناسی در اختیار دارد که متوسط بارندگی ثبت شده در این ایستگاه ها حدود 65 میلی متر می باشد.

وی افزود: بیشترین میزان بارندگی در بخش ریز شهرستان جم و پشتکوه شهرستان دشتستان (رودفاریاب، تنگ ارم و بوشکان) به وقوع پیوست. خوشبختانه قسمت عمده ای از بارندگی اخیر در مناطق دارای کشاورزی فعال و دارای سدهای ذخیره ای و آخیزداری اتفاق افتاد.

وی با عنوان کردن سد رییسعلی دلواری به عنوان مهم ترین سد در دست بهره برداری این شرکت بیان کرد: ورودی این سد قبل از بارندگی ها رقمی ناچیز حدود 0.3 مترمکعب بر ثانیه برآورد شده بود که پس از این واقعه بارندگی، موفق به ذخیره حدود 15 میلیون متر مکعب سیلاب از رودخانه شاپور شدیم.

رجایی افزود: با توجه به آبگیری انجام شده، حجم ذخیره پشت سد به حدود 126 میلیون متر مکعب رسیده اما در سال گذشته در تاریخ مشابه، حجم ذخیره سد حدود 146 میلیون متر مکعب ثبت گردیده بود. با توجه به آمار موجود، شاهد کاهش 20 میلیون متر مکعبی ذخیره پشت سد نسبت به تاریخ مشابه سال گذشته هستیم.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر عنوان کرد: درحال حاضر جهت برآورده کردن تعهدات پایین دست سد رییسعلی دلواری با یک کسری حداقل 110 میلیون متر مکعبی مواجه هستیم.

مهندس شاهپور رجایی با اشاره به آبراهه ها و رودخانه های اصلی استان (مند، حله و اهرم) گفت: این آبراهه ها و رودخانه ها حدود 75 میلیون مترمکعب سیلاب داشتند که از این مقدار حدود15 میلیون لیتر در سد رییسعلی دلواری ذخیره و مابقی بدون استفاده به دریا تخلیه شد.

وی افزود: خوشبختانه با توسعه ی فعالیت های آبخیزداری، حجم قابل توجهی از رواناب هایی که در سرشاخه های فرعی اتفاق افتاده توسط سازه های آبخیزداری ذخیره شده که همکاران ما در اداره کل منابع طبیعی اطلاعات مربوط به آن را اعلام کرده اند.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر با عنوان به ذخیره ی 2 میلیون مترمکعبی سد تنگ ارم پس از بارندگی های اخیر عنوان داشت: با توجه به ذخیره فوق، حجم ذخیره مخزن سد تنگ ارم به 3 میلیون متر مکعب رسیده است و تقریبا 1.2 میلیون مترمکعب از ظرفیت این سد همچنان خالی است و می توان از این ظرفیت جهت بهره برداری از سیلاب های احتمالی آتی استفاده کرد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

دیدگاه کاربران