یکشنبه, 27 آبان 1397

 

 

برگزاری پنجمین کارگروه اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی استان بوشهر

پنجمین جلسه کارگروه اطلاع رسانی اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی طرح احیاء و تعادل بخشی با حضور مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر برگزار گردید.  

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای، دراین جلسه مشاور طرح اطلاع رسانی به بیان دیدگاه های خود در مورد این دستورالعمل پرداخت.

نمایندگان شرکت مشاور، ضمن ارائه اطلاعاتی از عملکرد خود در همکاری با شرکت منابع آب ایران در سایر استان ها، به ارائه طرح و برنامه در خصوص محورهای اجرایی مشترک با شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر پرداختند.

در ادامه این جلسه، پیگیری مصوبات چهارمین کارگروه اطلاع رسانی در دستورکار قرار گرفت و روند اجرا و موانع انجام مصوبات مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان جلسه مصوب گردید که 10 دشت استان که دارای شرایط حادتری می باشند در اولویت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی قرار گیرند و همچنین شرکت مشاور با بررسی درصد تحقق برنامه های اجرا شده در سال گذشته، برنامه مدون اجرایی خود را جهت سال جاری ارائه دهد.

 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

دیدگاه کاربران