یکشنبه, 27 آبان 1397

 

 

2969 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان دشتستان

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در پنجمین شورای حفاظت از منابع آب شهرستان دشتستان که با حضور فرماندار این شهرستان برگزار شد به بیان راهکارهای مسلوب المنفعه کردن چاه های غیرمجاز پرداخت.  

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، مهندش شاهپور رجایی در این جلسه گفت: هدف اصلی طرح احیاء و تعادل بخشی ابتدا توقف افت سطح آب زیر زمینی و سپس جبران کسری آب منابع زیرزمینی در یک دوره ی بیست ساله می باشد.

رجایی با معرفی محدوده های مطالعاتی و دشت های موجود در شهرستان دشتستان اظهار داشت: با توجه به کوهستانی بودن 74 درصد از مساحت دشتستان، این شهرستان پتانسیل بالایی جهت ایجاد سازه های آبخیز داری دارد.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر عنوان داشت: پایش میدانی و عملیاتی این شرکت توسط 544 ایستگاه سنجش انجام میگیرد که 180 حلقه چاه مشاهده ای در دوره های ماهیانه، سه ماهه و شش ماهه به طور مستمر سطح آب سفره های زیر زمینی را سنجش و ثبت می کنند.

وی افزود: با استناد به این شبکه از ایستگاه های سنجش، آمار مستند و مستدلی در خصوص وضعیت منابع آب استان در دسترس می باشد.

مهندس شاهپور رجایی با ارائه آماری از تراز سطح آبهای زیر زمینی شهرستان دشتستان، به میانگین افت 420 سانتی متری سطح آبخوانهای این محدوده مطالعاتی در دوره ی 10 ساله اشاره کرد و عنوان داشت: طی سال جاری در برخی از دشت های شهرستان دشتستان، آمار افت بیش از یک متر ثبت گردیده است.

رجایی تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی آب کشور، حجم آب قابل برنامه ریزی از طریق چاه ها در آبخوانهای آبرفتی شهرستان دشتستان 144.5 میلیون متر مکعب می باشد، اما حجم آب برداشت شده از این آبخوان ها 100 میلیون متر مکعب از حجم مصوب بیشتر بوده.

وی افزود: علت اصلی این اضافه برداشت، 2969 حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان و همچنین اضافه برداشت چاه های مجاز می باشد.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر خاطرنشان کرد: تعداد حفر چاه های غیر مجاز در سالیان اخیر، تابع گفتمان مسئولین در این سالهاست و بایستی با توجه به شرایط نامساعد فعلی آب استان، گفتمان خود را نیز تغییر دهیم. 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

دیدگاه کاربران