جمعه, 27 مهر 1397

 

 

فراخوان عمومی دعوت از دانشگاهیان

شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر از نخبگان دانشگاهی و صاحب نظران حوزه مهندسی آب و علوم اجتماعی دعوت به عمل می آورد.  

شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در نظر دارد در راستای تحقق اهداف "طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی" و به منظور آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی به ذینفعان و جلب مشارکت و تشریک مساعی بیشتر آنها در مدیریت منابع آب استان، از ظرفیت های علمی اساتید و صاحب نظران ذیصلاح در حوزه مهندسی آب و علوم اجتماعی در قالب نشست با بهره برداران و ذینفعان بهره مند گردد.

از واجدین شرایط و دارای رزومه کاری مرتبط دعوت می گردد جهت کسب اطلاعات بیشتر به شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر به نشانی : بوشهر، خیابان رییسعلی دلواری، روبروی فرمانداری شهرستان بوشهر، دفتر روابط عمومی مراجعه و یا با شماره تلفن   33340905-077 تماس حاصل و یا روزمه خود را به آدرس الکترونیکی jahan@bsrw.ir ارسال فرمایند.

 

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

منبع خبر: روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

دیدگاه کاربران