جمعه, 27 مهر 1397

 

 

چرایی و چگونگی برنامه ریزی آب سدها

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در مصاحبه ای به بررسی نقش بارش ها در تخصیص و ذخیره سدها پرداخت.  

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای؛ مهندس حسین تقی زاده گفت: با توجه به عدم قطعیت پیش بینی وقایع جوی، هیچ گاه نمی توان در مورد زمان، مکان و حجم دقیق بارش پیش بینی قطعی انجام داد.

وی تصریح کرد: پس از تجمیع اطلاعات اداره کل هواشناسی، اطلاعات فنی آب منطقه ای از 45 ایستگاه آب و هواشناسی این شرکت و مراجع معتبر جهانی در خصوص سابقه بارش در نقاط مختلف، پیش بینی خود را بر اساس قوی ترین احتمال علمی برای آینده ارائه و تصمیمات مقتضی را اتخاذ می کنیم.

وی افزود: بارندگی ها ممکن است در بالادست یا پایین دست مخازن سدها اتفاق بیفتد، کما که در بهمن و اسفند ماه سال گذشته نیز به رغم بارندگی نسبتاً خوب در استان، قسمت عمده ی آن در پایین دست سد رییسعلی دلواری و حوزه های آبریز مجاور اتفاق افتاد و در پشت سد آبگیری قابل توجهی نداشتیم.

تقی زاده با اشاره به گستره ی بسیار وسیع حوزه ی آبریز خلیج فارس عنوان کرد: حوزه های آبریز رودخانه مند و حله (که استان بوشهر جزیی از آنها می باشد) بخشی از حوزه ی آبریز بزرگ خلیج فارس می باشد که نسبت به سایر حوزه های آبریز رودخانه های واقع در این حوزه مانند کارون، کرخه، جراحی، زهره و ... از بارندگی کمتری برخوردار می باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه محدوده بالادست سد رییسعلی دلواری دارای بارش کمتری نسبت به میانگین بارش حوزه آبریز خلیج فارس می باشد، نتیجتاً آورد این رودخانه ها نیز نسبت به رودخانه های حوزه آبریز خلیج فارس کمتر می باشد.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر به تشریح میزان آورد رودخانه شاپور به سد رییسعلی دلواری پرداخت و گفت: میزان آورد رودخانه شاپور در محل ایستگاه چیتی در بالادست سد رییسعلی دلواری با توجه به آمار موجود در دوره ی آماری 39 ساله (1395-1356) معادل 349 میلیون متر مکعب محاسبه شده است که این میزان در دوره 10 ساله اخیر (1395-1385) معادل 116.5 میلیون متر مکعب ثبت گردیده است.

وی تصریح کرد: این موضوع بیانگر آن است که در دوره ی 10 ساله اخیر میزان آورد رودخانه شاپور 66% نسبت به آمار بلندمدت کاهش داشته است.

تقی زاده افزود: این در حالی است که در دوره ی 10 ساله اخیر نسبت به دوره ی بلند مدت در ایستگاه بوشیگان نیز شاهد کاهش 60 درصدی آورد رودخانه شاپور میباشیم.

وی ادامه داد: این آمار نشان دهنده ی کاهش حداقل 60 درصدی آورد رودخانه شاپور طی ده سال اخیر است که مخزن سد رییسعلی دلواری نیز از این آمار مستثنی نیست.

وی تصریح کرد: میزان رواناب حاصل از بارش، تنها به حجم بارندگی بستگی ندارد، بلکه پارمترهای دیگری مثل شرایط رطوبت پیشین خاک، میزان نفوذ بارش، توزیع زمانی بارندگی وشدت بارش نیز از فاکتورهای مهم ایجاد رواناب می باشند.

رودخانه

ایستگاه

آورد سالانه طی دوره آماری (1395-1356)

آورد سالانه طی دوره آماری (1395-1385)

درصد کاهش دوره 10 ساله نسبت به دوره 39 ساله

شاپور

بوشیگان

258.5 MCM

103.1 MCM

%60-

شاپور

چیتی

349 MCM

116.5 MCM

%66-

 

 

مهندس حسین تقی زاده با اشاره به نقش مهم سد رییسعلی دلواری در کنترل سیلاب های منطقه بیان کرد: شرکت آب منطقه ای بوشهر با افتخار بزرگترین سازه ی آبی استان را تحت عنوان سد رییسعلی دلواری جهت ذخیره سازی سیلاب ها و اختصاص آن به بهره برداران پایین دست احداث نموده است.

وی افزود: قطعاً در صورت تحقق بارندگی ها در زمان مناسب و در بالادست سد، این آب قابل ذخیره است و در اختیار کشاورزان محترم قرار خواهد گرفت که با توزیع یکنواخت و پیوسته، مانع تبخیر این جریان آب تا حد امکان خواهیم شد.

تقی زاده خاطرنشان کرد: در صورت نبود سد رییسعلی دلواری، تمام سیلاب ها به هدر می رفتند و علاوه بر خسارات احتمالی به زیرساخت ها، حجم عظیمی از رواناب نیز راهی دریا میشد.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر افزود: با پیوستن سد دالکی به مجموعه ی تأسیسات آبی استان که می تواند سالانه 435 میلیون مترمکعب جریان تنظیمی را در اختیار مدیران بخش آب قراردهد، ضریب امنیت آبی را در دشت های دشتستان افزایش خواهیم داد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

دیدگاه کاربران