جمعه, 27 مهر 1397

 

 

تغییر نگرش بهره برداران منابع آب با اجرای طرح اطلاع رسانی و فرهنگ سازی

با حضور استاندار بوشهر و در نوزدهمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان بوشهر، برنامه اطلاع رسانی، آموزش وفرهنگ سازی دستورالعمل اجرایی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی به بحث و بررسی گذاشته شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر؛ در این جلسه که با دعوت از شرکت مشاور طرح اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر برگزار شد، محورهای مختلف برنامه اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی با محوریت نشست با بهره بردارن در دستورکار بررسی قرار گرفت.

دکتر ابوذر حاتمی مدیر پروژه مذکورعنوان داشت: یکی از مهم ترین محورهای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی، دستورالعمل اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی می باشد.

وی افزود: کاهش چشمگیر ذخایرسفره های آب زیرزمینی به دلایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و توجه برنامه ریزان به عوامل انسانی و مدیریتی در ایجاد بحران کمبود آب از عمده دلایل ضرورت اجرایی شدن این طرح می باشند.

حاتمی با اشاره به اهداف اصلی طرح اطلاع رسانی و فرهنگ سازی گفت: ارتقاء آگاهی کلیه بهره برداران منابع آب بویژه بهره برداران بخش کشاورزی، ایجاد و توسعه بسترهای اجتماعی لازم برای مقابله با تخلفات آبی و دانش افزایی، ایجاد حساسیت و یادگیری رفتار صحیح مناسب در عموم بهره برداران اهم اهداف این طرح می باشند.

وی افزود: با اجرای این طرح می توان به انتشار و گسترش اطلاعات مربوط به وضعیت منابع آب زیرزمینی و چالش های بخش آب و فراهم آوردن بستر و سرمایه اجتماعی و انسانی لازم برای مشارکت بهره برداران در حفاظت و صیانت از منابع آب پرداخت.

 حاتمی  تغییر نگرش ودر نتیجه تغییر رفتار در نحوه برخورد با منابع آب را از سوی مردم و متولیان از مهمترین خروجی این نشستها برشمرد.

شایان ذکر است که این طرح با محوریت آموزش و ارتقاء سطح آگاهی بهره برداران در 16 دشت استان بوشهراجرا خواهد شد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

دیدگاه کاربران