جمعه, 27 مهر 1397

 

 

داناب؛ طرحی برای نجات آینده آب

مشاور طرح داناب شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر با حضور در نوزدهمین شورای حفاظت از منابع آب زیرزمینی استان به ارائه گزارشی در مورد پیشرفت اجرای این طرح پرداخت.  

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر؛ مدیرپروژه این طرح در استان بوشهر گفت: طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) با تاکید بر کاهش برداشت روزافزون از منابع آب زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف آب در بخش های مختلف به ویژه کشاورزی، در کلیه مدارس مقطع متوسطه اول برای سومین سال در استان اجرا می شود.

مهندس فشایی عنوان داشت: آشنایی با مفاهیم اولیه منابع و مصارف آب و همچنین چالش هایی از جمله آلودگی منابع آب، حفاری چاه های نیمه عمیق و عمیق غیرمجاز از عمده مباحث آموزشی این طرح می باشند.

وی افزود: تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها، اضافه برداشت از منابع آب، توسعه سطح زیر کشت، کشت گیاهان پر آبخواه و غیره از دیگر محورهایی هستند که در طرح داناب به آن ها پرداخته خواهد شد.

فشایی خاطرنشان کرد: طرح ملی دانش آموزی نجات آب در قالب چهار آیتم برنامه آموزشی، ارزیابی، ابزارهای ارتباطی و مسابقه ها اجرا می شود.

وی افزود : در این طرح تلاش بر آن است تا با استفاده از اقلام آموزشی، مدرسین و مشاورین رابط طرح و همچنین استفاده از ظرفیت های فرهنگی-هنری، دانش آموزان را با عمده چالش های حوزه ی آب آشنا کرد و راهکارهای برون رفت از بحران را به آنها آموخت.

مشاور طرح داناب اظهار داشت: برگزاری پیش آزمون، پس آزمون و ارزشیابی نهایی نیز از دیگر اقدامات در جهت تعیین دقیق میزان اثرگذاری این طرح می باشد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

دیدگاه کاربران