جمعه, 27 مهر 1397

 

 

برگزاری جلسه شورای هماهنگی دشت آبدان-لمبدان

جلسه شورای هماهنگی دشت آبدان-لمبدان با حضور کلیه اعضاء در بخشداری مرکزی برگزار گردید.  

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر،  رییس اداره منابع آب شهرستان دیر ضمن ارائه گزارشی از وضعیت بارش های اخیر، به میزان افت سطح ایستابی طی فصل کشت اخیر اشاره کرد.

 مهندس علی زائری افزود: علیرغم افزایش سطح آبخوان این دشت از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه که ناشی از بارش های خوب و مؤثر بهمن ماه 95 و فروردین ماه 96 و همچنین عدم کشت طی فصول گرم سال می باشد، از ابتدای شهریور ماه و همزمان با شروع فصل کشت جاری، شاهد افت سطح آبخوان بوده ایم.

وی عنوان داشت: این افت به نحوی است که تا پایان آبان ماه، 43 سانتی متر کاهش سطح آب زیرزمینی در دشت آبدان-لمبدان ثبت شده است.

صفدر صالحکار بخشدار مرکزی شهرستان دیر نیز با بیان اهمیت موضوع آب به عنوان مسئله روز دنیا گفت: حفظ و حراست از بستر انهار و مسیل های منطقه، از مهم ترین اولویت های اجرایی شهرستان می باشند.

وی افزود: گشت و بازرسی مستمر و برخورد قاطع با متصرفین، امری ضروری است و همه ی دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستاها بایستی نهایت همکاری را با اداره منابع آب شهرستان داشته باشند.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

دیدگاه کاربران