پنجشنبه, 27 دی 1397

 

 

ساماندهی دستگاه های حفاری و پر کردن چاه های غیرمجاز؛ ناجی دشت های استان

رییس اداره منابع آب شهرستان دشتستان در مصاحبه ای به تشریح وضعیت ساماندهی دستگاه های حفاری و روند پر و مسلوب المنفعه سازی چاه های غیرمجاز این شهرستان پرداخت.  

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر؛ مهندس نعمت اله نجاتی عنوان داشت: شهرستان دشتستان دارای 3085 حلقه چاه مجاز با تخلیه سالانه 199 میلیون و 103 هزار متر مکعب و 2987 حلقه چاه غیر مجاز با تخلیه سالانه 117 میلیون و 256 هزار  متر مکعب می باشد.

رییس اداره منابع آب شهرستان دشتستان تصریح کرد: میانگین افت سطح آب زیرزمینی در شهرستان دشتستان در دوره ی آماری 10 ساله بیش از 420 سانتی متر می باشد که نسبت تکان دهنده ی 49 درصد چاه غیرمجاز به 51 درصد چاه مجاز در این شهرستان، علت اصلی این افت می باشد.

وی افزود: در سال جاری بیشترین افت سطح آب مربوط به دشت دهرود – تنگ ارم با افت 208 سانتی متر می باشد. 

 نجاتی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 1396 تا کنون تعداد 35 مورد دستگاه و ادوات حفاری در شهرستان دشتستان توقیف شده است که شامل 21 دستگاه کمپرسور، دو دستگاه تراکتور حفاری و 12 مورد ادوات متعلقه حفاری شامل گل کش، چرخ چاه و غیره می باشد.

وی عنوان داشت: با توقیف این دستگاهها از برداشت 7 میلیون مترمکعب آب ازسفره آب زیر زمینی جلوگیری شده است و همچنین با توقیف ادوات حفاری توقیف شده نیز به طور متوسط حدود 2 الی 3  میلیون متر مکعب در برداشت از سفره های آب زیر زمینی صرفه جویی شده است .

نجاتی با بیان توقف حفر چاه های غیرمجاز جدید در دشتستان خاطرنشان کرد: با توقیف دستگاههای حفاری غیر مجازِ در حال فعالیت در آخرین دشت، حفر چاه غیر مجاز در شهرستان تقریبا متوقف خواهد شد.

وی افزود: به موازات توقیف دستگاههای حفاری غیر مجاز، این اداره تاکنون 14 حلقه چاه غیر مجاز دارای احکام قضایی را پر و مسلوب المنفعه نموده است که با پر کردن این چاهها از برداشت غیر مجاز  394800 متر مکعب آب جلوگیری شده است.

 رییس اداره منابع آب دشتستان تصریح کرد: این اداره در راستای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، اقدام به ساماندهی دستگاههای حفاری نموده است که با توجه به تعداد چاه ها در هر دشت، صدور مجوز و نصب پلاک شناسایی دستگاه های حفاری را در دستور کار دارد.

نجاتی افزود: در حال حاضر 66 دستگاه کمپرسور حفاری در این شهرستان دارای مجوز می باشند.

شایان ذکر است که شهرستان دشتستان با مساحت7876 کیلومتر مربع  در مرکز استان بوشهر قرار داردکه 74 درصد از مساحت آن کوهستانی و 26 درصد آن دشت می باشد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

دیدگاه کاربران