یکشنبه, 28 بهمن 1397

 

 

رها سازی آب شبکه آبیاری آبپخش

شبکه آبیاری و زهکشی آبپخش با وسعت 6500 هکتار و 980 هزار اصله نخل دومین گستره نخیلات استان بعد از شبکه دالکی و سعد آباد می باشد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، مدیرعامل این شرکت اظهار داشت: سد انحرافی سعدآباد با قدمت ساخت و بهره برداری 77 ساله به عنوان یکی از قدیمی ترین سدهای انحرافی مدرن کشور، در سال 1320 بر روی رودخانه شاپور ساخته شده و جریان پایه یا تنظیمی رودخانه را به شبکه آبپخش هدایت می کند.

وی با اشاره به میزان تخصیص آب به شبکه آبیاری آبپخش افزود: سال گذشته طی سه دور آبیاری، 108 میلیون متر مکعب آب وارد شبکه آبپخش شده است که متوسط آب ورودی به این شبکه به ازای هر هکتار 16615 مترمکعب و به ازای هر اصله نخل 110 متر مکعب می باشد.

مهندس شاهپور رجایی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این آب، قبل از ورود به عرصه نخیلات از طریق سطوح کانال های اصلی و فرعی از دسترس باغات خارج می گردد و حجم به مراتب بیشتری نیز در عرصه نخیلات تبخیر یا به نشتاب می پیوندد..

وی افزود: در دور اول آبیاری سال 1396، معادل 32 میلیون متر مکعب آب در اختیار شبکه آبیاری آبپخش قرار گرفته است

رجایی با اشاره به برگزاری جلسه و مصوبات کارگروه ماده 11 استان در روز 5 اردیبهشت گفت: پس از جلسه مذکور، نشست هماهنگی با مسئولین محلی و نمایندگان باغداران برگزار و تقویم، زمان بندی و الزامات دور اول آبیاری تنظیم گردید.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر ادامه داد: رهاسازی آب از سد رئیسعلی دلواری از ساعت 12  روز ششم اردیبهشت آغاز و از روز جمعه هفتم اردیبهشت، آبیاری اولین محدوده از باغات شروع گردیده است.

وی خاطرنشان کرد: با هدف توزیع عادلانه و بهینه آب بین باغداران و صرفه جویی حداکثری، برنامه عملیاتی با شرح وظایف و اقدامات مورد انتظار از شرکت آب منطقه ای، جهاد کشاورزی و باغداران تهیه شده است که لازمه انجام این دور آبیاری است. 

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر اضافه کرد: با برنامه ریزی انجام شده، روزانه 432000 متر مکعب آب وارد شبکه آبپخش می شود.

رجایی خاطرنشان کرد: این حجم آب قریب به 35 درصد بیشتر از مصرف آب شرب روزانه کل استان بوشهر می باشد و با مراقبت از قطره قطره این آب می توان به استقبال سازگاری با کم آبی رفت.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

دیدگاه کاربران