یکشنبه, 28 بهمن 1397

 

 

تشکیل نخستین جلسه کارگروه اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی در بوشهر

نخستین جلسه کارگروه اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در سال 1397 برگزار گردید.  

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، دبیر این کارگروه اظهار داشت: ارائه گزارش عملکرد برنامه عملیاتی اطلاع رسانی در سال 1396 و بررسی کمی و کیفی آن و همچنین تعیین چشم انداز برنامه های سال 1397 از اهم دستور کار این جلسه بود.

مهندس محمدرضا جهانشاهی افزود: در سال 1396 موفق به ارائه عملکرد قابل قبول در این حوزه شده ایم.

وی افزود: برگزاری نشست های تخصصی و ویژه برای گروه های مختلف مخاطبین از جمله بهره برداران، مقامات قضایی و انتظامی و مقامات اجرایی بخشی از این عملکرد می باشد.

مدیر روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه بوشهر خاطرنشان کرد: این دفتر با ایجاد ارتباط سازنده با سازمان صدا و سیما و تولید برنامه های رادیو و تلوزیونی موفق به تحقق صد درصدی اهداف پیش بینی شده برنامه عملیاتی گردیده است.

وی افزود: در سال جاری با برنامه ریزی انجام شده سعی در افزایش کمی و کیفی برنامه عملیاتی اطلاع رسانی می باشیم.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

دیدگاه کاربران