یکشنبه, 28 بهمن 1397

 

 

ممنوعیت انتقال آب به خارج از اراضی مندرج در پروانه بهره برداری

رییس اداره منابع آب شهرستان دشتستان در مصاحبه ای به تشریح اقدامات اداره متبوعش در حفاظت از منابع آب پرداخت.  

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، مهندس نعمت اله نجاتی اظهار داشت: در راستای اقدامات حفاظتی و جلوگیری از افت سطح ایستابی منابع آب زیر زمینی در سال جاری، اداره منابع آب شهرستان دشتستان موفق به پر و مسلوب المنفعه نمودن 5 حلقه چاه غیرمجاز گردیده است.

وی افزود: همچنین 5 دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز نیز توقیف و به پارکینگ شرکت سهامی آب منطقه ای انتقال داده شده و ششمین دستگاه حفاری غیرمجاز نیز توقیف و در حال انتقال به پارکینگ می باشد.

رییس اداره منابع آب شهرستان دشتستان خاطرنشان کرد: یکی از تهدیدات اصلی سفره های آب زیرزمینی در شهرستان دشتستان، برداشت بی رویه آب از این سفره ها و انتقال آن به خارج از اراضی آبخور چاه می باشد.

وی تصریح کرد: برداشت های صورت گرفته به منظور انتقال غیرمجاز، دارای حجم قابل ملاحظه ای بوده و اثر تخریبی آن‌ کمتر از چاه‌های غیرمجاز نیست، که همین مهم ضرورت برخورد با این متخلفین را دوچندان می نماید.

مهندس نعمت اله نجاتی گفت: در این راستا اداره منابع آب شهرستان دشتستان اقدام به شناسایی و اخذ دستور قضایی جهت جلوگیری از انتقال آب به اراضی غیر آبخور چاه و جمع آوری لوله و ادوات انتقال نموده است.

نجاتی بیان داشت: بهره برداران از منابع سطحی یا زیرزمینی فقط مجاز به استفاده از آب استحصالی در محدوده اراضی مندرج در پروانه بهره برداری می باشند و توسعه سطح زیرکشت و یا انتقال آب به خارج از اراضی مذکور ممنوع می باشد.

وی افزود: انتقال آب به اراضی خارج از اراضی آبخور چاه و همچنین برداشت مازاد از چاه ها، منجر به افت سطح آب های زیرزمینی و خسارت به سایر بهره برداران می گردد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

دیدگاه کاربران