یکشنبه, 28 بهمن 1397

 

 

افت کیفی آبخوان های استان بوشهر

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در مصاحبه ای با خبرنگاران به تشریح علل افت کمی و کیفی آبخوان های استان پرداخت.  

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، مهندس شاهپور رجایی اظهار داشت: در سال آبی جاری تنها 48 درصد از بارندگی پیش بینی شده استان بوشهر تحقق یافته است.

وی افزود: در دهه اخیر نیز 7 سال بارندگی مورد انتظار تحقق نیافته و با یک خشکسالی تجمعی روبرو می باشیم.

مهندس شاهپورر رجایی خاطرنشان کرد: خشکسالی انباشته هواشناسی زمینه ساز بروز خشکسالی کشاورزی، خشکسالی آب های زیرزمینی و سطحی و خشکسالی اقتصادی می گردد.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر با اشاره به تامین آب صنعت از آبشرینکن ها گفت: صنایع یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در مصرف آب کشور هستند و خوشبختانه در استان بوشهر همه ی صنایع بزرگ با شیرین سازی آب دریا نسبت به تامین آب خود اقدام می کنند.

وی با اعلام کاهش 83 درصدی آورد رودخانه های استان نسبت به میانگین دراز مدت افزود: تنها 17 درصد از آورد رودخانه ها محقق شده است و این مقدار تنها در حد تامین حقابه های زیست محیطی می باشد.

رجایی اظهار داشت: کاهش بارش ها منجر به آن شده تا امروز میزان ذخیره سد رییسعلی دلواری 120 میلیون مترمکعب باشد و این مقدار معادل 17 درصد از ظرفیت کل ذخیره سد است.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر بیان داشت: کاهش بارش و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی موجب آن شده تا در تمام دشت های استان شاهد افت سطح ایستابی باشیم.

وی خاطرنشان کرد: همه ی دشت های استان در طبقه ی دشت های ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفته اند و دشت های دهرود-تنگ ارم، باغان، طلحه-فاریاب و سرقنات بیشترین افت سطح ایستابی در سال 1396 را داشته اند.

مهندس شاهپور رجایی با اشاره به افت کیفیت آب در دشت های استان بوشهر تصریح کرد: تنها 4 درصد از آبخوان های استان بوشهر قابلیت استفاده شرب و کشاورزی دارند و 6 درصد از آبخوان ها با اعمال محدودیت می توانند فقط در بخش کشاورزی استفاده شوند.

رجایی ادامه داد: 90 درصد از آبخوان های استان هدایت الکتریکی (EC) بالای 5000 دارند و قابلیت استفاده مستقیم کشاورزی ندارند.

رییس هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای بوشهر دو علت اصلی افت کیفیت آبخوان ها را عنوان کرد: افزایش غلظت در اثر کوچک شدن آبخوان و پیش روی سفره های شور و لب شور دو دلیل اصلی کاهش کیفی آب آبخوان های استان می باشند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از آبشیرینکن ها در بخش کشاورزی ممنوع می باشند، چرا که از طرفی برای شیرین سازی آب باعث اضافه برداشت می شوند و از سویی دیگر پساب های فوق العاده بی کیفیتی را مجددا به سفره آب باز میگردانند.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

دیدگاه کاربران