سه‌شنبه, 21 آذر 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1486113 انجام امور خدماتی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/17 149

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/31

بازدید:149

1482824 خدمات گشت و بازرسی حوزه دشتستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/20 167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/02

بازدید:167

1477474 عملیات اجرایی سد مخزنی خائیز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/15 392

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/27

بازدید:392

1477058 اندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای،چشمه ،چاه و قنوات انتخابی کمی و کیفی و مطالعه تحلیلی منابع آب زیرزمینی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 185

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:185

1477060 نظارت بر عملیات گروههای گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/09 208

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:208

انجام خدمات آزمایشگاهی آزمایشات شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی و رسوب بار معلق و بستر استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 242

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:242

1474850 انجام مطالعه سد ذخیره ای کلمه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 295

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:295

1473901 عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی و تاسیسات وابسته(به استثنای سیستم انحراف) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 352

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/28

بازدید:352

1473901 ارزیابی صلاحیت پیمانکاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/14 262

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/26

بازدید:262

1472995 عملیات اجرایی عایق بندی سامانه انتقال آب شبانکاره مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/02 270

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/14

بازدید:270

26 واگذاری خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/09/20 229

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/26

بازدید:229

1 تامین و نصب 260دستگاه کنتور هوشمند حجمی چاه های کشاورزی در دشتهای ریز و دیر - کنگان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/08/22 274

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/01

بازدید:274

14 خدمات گشت و بازرسی حفاظت از منابع آب (زیرزمینی سطحی) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/05/02 322

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/14

بازدید:322

20 آمار برداری سراسری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های شمال و جنوب استان و نظارت بر مطالعات آماربرداری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/03/05 443

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:443

19 انجام امر خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/03/09 286

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:286

8 اجرای عملیات بند ذخیره ای - تغذیه ای قیز قلعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 321

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/08

بازدید:321

6 تعمیر،ساخت،نصب،بارگیری،باراندازی دریچه های شبکه های آبپخش،دالکی و اهرم مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/22 348

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:348

4 مرمت و بازسازی جاده دسترسی به سد رئیسعلی دلواری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/25 356

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:356

5 مرمت و بازسازی تاسیسات برقی و احداث شبکه و روشنایی محوطه داخلی سد رئیسعلی دلواری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/25 256

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:256

29 خرید،نصب ،راه اندازی و بهره برداری از دیتالاگرهای درون چاهی محدوده های ریز و دیر-کنگان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/22 315

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:315

« 1 2 3 » صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا