چهارشنبه, 27 شهریور 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی تحت حوزه عملکرد شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/06/10 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/30

بازدید:21

نظارت بر عملیات اجرایی بازسازی نقاط آسیب دیده ناشی از سیل در شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/06/09 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:36

عملیات اجرائی بازسازی نقاط آسیب دیده ناشی از سیل در شبکه آبیاری شبانکاره مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/06/09 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:26

عملیات اجرایی احداث سد بتنی محور 10شبانکاره بندp1 مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/06/03 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/16

بازدید:20

خط انتقال 2400 هکتاری مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/05/26 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/14

بازدید:65

خرید، بارگیری، حمل و تخلیه شیرآلات مورد نیاز طرح ساماندهی کانال های آبیاری اهرم فاز یک مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/05/26 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/14

بازدید:26

خدمات آزمایشگاه مستقر کنترل کیفیت طرح بند ذخیره ای ارغون مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/05/01 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/22

بازدید:25

مزایده دیزل ژنراتور مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/30 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/18

بازدید:59

مزایده زمین دشتی مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/30 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/18

بازدید:43

مزایده اهن آلات مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/30 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/18

بازدید:44

خرید، حمل، نصب و راه اندازی تاسیسات مکانیکی و برقی، محوطه سازی و اجرای کارهای فلزی ایستگاه پمپاژ کانال حاج مهدی مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/04/24 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/09

بازدید:36

ساماندهی سیستم ابزاربندی سد رئیسعلی دلواری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/02 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/20

بازدید:46

تامین مالی فاز اول اجرای خط انتقال و خطوط اصلی شبکه های ابیاری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:37

اجرای بخشی از طرح اصلاح شیوه آبیاری ( فاز اول شامل اجرای خط انتقال شبکه اصلی) مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/04/01 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:28

اجرای سد بتنی محور10 شبانکاره و راه دسترسی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/25 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:56

برق رسانی به ساختمانها و تاسیسات بهره برداری سد خائیز مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/19 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/31

بازدید:47

اندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای چاه چشمه قنات و مطالعات تحلیلی منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/03/07 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/28

بازدید:59

گشت و بازرسی استان بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/03/07 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/28

بازدید:61

انجام امور خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/18 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/28

بازدید:42

تامین تسهیلات مالی جهت احداث سد مخزنی دالکی و تاسیسات و تجهیزات وابسته (به جزء سیستم انحراف) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/07 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/24

بازدید:51

« 1 2 3 4 » صفحه: