سه‌شنبه, 31 اردیبهشت 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تامین تسهیلات مالی جهت احداث سد مخزنی دالکی و تاسیسات و تجهیزات وابسته (به جزء سیستم انحراف) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/07 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/24

بازدید:16

ترمیم و بازسازی تغذیه مصنوعی رئیسی کنگان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/01/24 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/26

بازدید:48

احداث کانالهای کربلایی محمد قلی،آل یوسفی سفلی مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/12/02 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/13

بازدید:76

احداث کانالهای لاله هلپه ای،آقایی و نظر آقا مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/12/02 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/13

بازدید:63

احداث بند ذخیره ای ارغون مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/11/27 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:90

اجرای طرح رپرگذاری دشت پلنگ مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/25 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:55

مزایده ماشین مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/23 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/07

بازدید:79

واگذاری خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/16 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/30

بازدید:48

عملیات خدمات بهره‌برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/23 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/30

بازدید:58

تامین مالی فاز اول اجرای خط انتقال و خطوط اصلی شبکه های آبیاری آبپخش ، کلل و 2400 هکتاری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/06 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:72

خرید،بارگیری،حمل ، تخلیه، نصب و راه اندازی الکتروپمپ های مورد نیاز ایستگاه تقویت فشار حاج مهدی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/02 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:48

مزایده دیزل ژنراتور مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/09/10 96

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/26

بازدید:96

عملیات حفاری و آزمون پمپاژ چاه های مشاهده ای و اکتشافی محدوده های مطالعاتی دالکی شبانکاره و اهرم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/12 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:87

1486113 انجام امور خدماتی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/17 485

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/31

بازدید:485

1482824 خدمات گشت و بازرسی حوزه دشتستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/20 443

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/02

بازدید:443

1477474 عملیات اجرایی سد مخزنی خائیز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/15 766

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/27

بازدید:766

1477058 اندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای،چشمه ،چاه و قنوات انتخابی کمی و کیفی و مطالعه تحلیلی منابع آب زیرزمینی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 454

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:454

1477060 نظارت بر عملیات گروههای گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/09 545

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:545

انجام خدمات آزمایشگاهی آزمایشات شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی و رسوب بار معلق و بستر استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 593

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:593

1474850 انجام مطالعه سد ذخیره ای کلمه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 726

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:726

« 1 2 3 » صفحه: