سه‌شنبه, 28 اسفند 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
احداث کانالهای کربلایی محمد قلی،آل یوسفی سفلی مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/12/02 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/13

بازدید:47

احداث کانالهای لاله هلپه ای،آقایی و نظر آقا مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/12/02 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/13

بازدید:40

احداث بند ذخیره ای ارغون مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/11/27 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:53

اجرای طرح رپرگذاری دشت پلنگ مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/25 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:28

مزایده ماشین مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/23 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/07

بازدید:41

واگذاری خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/16 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/30

بازدید:26

عملیات خدمات بهره‌برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/23 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/30

بازدید:37

تامین مالی فاز اول اجرای خط انتقال و خطوط اصلی شبکه های آبیاری آبپخش ، کلل و 2400 هکتاری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/06 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:54

خرید،بارگیری،حمل ، تخلیه، نصب و راه اندازی الکتروپمپ های مورد نیاز ایستگاه تقویت فشار حاج مهدی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/02 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:28

مزایده دیزل ژنراتور مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/09/10 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/26

بازدید:70

عملیات حفاری و آزمون پمپاژ چاه های مشاهده ای و اکتشافی محدوده های مطالعاتی دالکی شبانکاره و اهرم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/12 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:61

1486113 انجام امور خدماتی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/17 460

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/31

بازدید:460

1482824 خدمات گشت و بازرسی حوزه دشتستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/20 415

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/02

بازدید:415

1477474 عملیات اجرایی سد مخزنی خائیز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/15 740

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/27

بازدید:740

1477058 اندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای،چشمه ،چاه و قنوات انتخابی کمی و کیفی و مطالعه تحلیلی منابع آب زیرزمینی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 440

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:440

1477060 نظارت بر عملیات گروههای گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/09 519

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:519

انجام خدمات آزمایشگاهی آزمایشات شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی و رسوب بار معلق و بستر استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 564

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:564

1474850 انجام مطالعه سد ذخیره ای کلمه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 681

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:681

1473901 عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی و تاسیسات وابسته(به استثنای سیستم انحراف) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 641

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/28

بازدید:641

1473901 ارزیابی صلاحیت پیمانکاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/14 609

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/26

بازدید:609

« 1 2 3 » صفحه: