شنبه, 28 دی 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
#هرهفته:الف_ب_ایران
سال رونق تولید گرامی باد

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
واگذاری خدمات خودرویی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/11/08 4

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/23

بازدید:4

اجرای بخشی از طرح اصلاح شیوه آبیاری ( فاز اول شامل اجرای خط انتقال شبکه اصلی) مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/09/30 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:41

تامین مالی فاز اول اجرای خط انتقال شبکه اصلی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/09/30 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:28

عملیات اجرایی سد کاردنه و تاسیسات وابسته مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/07/20 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/02

بازدید:90

انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی تحت حوزه عملکرد شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/06/10 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/30

بازدید:55

نظارت بر عملیات اجرایی بازسازی نقاط آسیب دیده ناشی از سیل در شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/06/09 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:70

عملیات اجرائی بازسازی نقاط آسیب دیده ناشی از سیل در شبکه آبیاری شبانکاره مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/06/09 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:59

عملیات اجرایی احداث سد بتنی محور 10شبانکاره بندp1 مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/06/03 62

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/16

بازدید:62

خط انتقال 2400 هکتاری مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/05/26 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/14

بازدید:99

خرید، بارگیری، حمل و تخلیه شیرآلات مورد نیاز طرح ساماندهی کانال های آبیاری اهرم فاز یک مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/05/26 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/14

بازدید:59

خدمات آزمایشگاه مستقر کنترل کیفیت طرح بند ذخیره ای ارغون مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/05/01 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/22

بازدید:47

مزایده دیزل ژنراتور مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/30 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/18

بازدید:81

مزایده زمین دشتی مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/30 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/18

بازدید:67

مزایده اهن آلات مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/30 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/18

بازدید:61

خرید، حمل، نصب و راه اندازی تاسیسات مکانیکی و برقی، محوطه سازی و اجرای کارهای فلزی ایستگاه پمپاژ کانال حاج مهدی مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/04/24 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/09

بازدید:70

ساماندهی سیستم ابزاربندی سد رئیسعلی دلواری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/02 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/20

بازدید:79

تامین مالی فاز اول اجرای خط انتقال و خطوط اصلی شبکه های ابیاری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:67

اجرای بخشی از طرح اصلاح شیوه آبیاری ( فاز اول شامل اجرای خط انتقال شبکه اصلی) مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/04/01 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:55

اجرای سد بتنی محور10 شبانکاره و راه دسترسی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/25 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:85

برق رسانی به ساختمانها و تاسیسات بهره برداری سد خائیز مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/19 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/31

بازدید:70

« 1 2 3 4 5 » صفحه: