شنبه, 5 خرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1486113 انجام امور خدماتی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/17 278

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/31

بازدید:278

1482824 خدمات گشت و بازرسی حوزه دشتستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/20 274

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/02

بازدید:274

1477474 عملیات اجرایی سد مخزنی خائیز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/15 550

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/27

بازدید:550

1477058 اندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای،چشمه ،چاه و قنوات انتخابی کمی و کیفی و مطالعه تحلیلی منابع آب زیرزمینی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 312

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:312

1477060 نظارت بر عملیات گروههای گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/09 349

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:349

انجام خدمات آزمایشگاهی آزمایشات شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی و رسوب بار معلق و بستر استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 371

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:371

1474850 انجام مطالعه سد ذخیره ای کلمه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 469

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:469

1473901 عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی و تاسیسات وابسته(به استثنای سیستم انحراف) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 480

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/28

بازدید:480

1473901 ارزیابی صلاحیت پیمانکاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/14 412

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/26

بازدید:412

1472995 عملیات اجرایی عایق بندی سامانه انتقال آب شبانکاره مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/02 410

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/14

بازدید:410

26 واگذاری خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/09/20 342

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/26

بازدید:342

1 تامین و نصب 260دستگاه کنتور هوشمند حجمی چاه های کشاورزی در دشتهای ریز و دیر - کنگان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/08/22 409

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/01

بازدید:409

14 خدمات گشت و بازرسی حفاظت از منابع آب (زیرزمینی سطحی) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/05/02 425

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/14

بازدید:425

20 آمار برداری سراسری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های شمال و جنوب استان و نظارت بر مطالعات آماربرداری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/03/05 599

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:599

19 انجام امر خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/03/09 384

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:384

8 اجرای عملیات بند ذخیره ای - تغذیه ای قیز قلعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 436

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/08

بازدید:436

6 تعمیر،ساخت،نصب،بارگیری،باراندازی دریچه های شبکه های آبپخش،دالکی و اهرم مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/22 482

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:482

4 مرمت و بازسازی جاده دسترسی به سد رئیسعلی دلواری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/25 499

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:499

5 مرمت و بازسازی تاسیسات برقی و احداث شبکه و روشنایی محوطه داخلی سد رئیسعلی دلواری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/25 333

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:333

29 خرید،نصب ،راه اندازی و بهره برداری از دیتالاگرهای درون چاهی محدوده های ریز و دیر-کنگان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/22 426

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:426

« 1 2 3 » صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا