چهارشنبه, 15 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال جهش تولید
غرق شدگی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
گشت و بازرسی منابع آب استان بوشهر ( 13 گروه) جهت حفاظت از منابع آب (زیرزمینی و سطحی) و مهندسی رودخانه و سواحل مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1399/03/27 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/13

بازدید:108

انجام امور خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1399/03/24 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/07

بازدید:100

انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1399/02/13 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/01/31

بازدید:115

انجام خدمات فنی و مهندسی رودخانه و سواحل مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1399/02/13 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/01/31

بازدید:117

عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات هیدرومکانیکال سد رئیسعلی دلواری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/11/26 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/08

بازدید:132

واگذاری خدمات خودرویی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/11/08 129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/23

بازدید:129

اجرای بخشی از طرح اصلاح شیوه آبیاری ( فاز اول شامل اجرای خط انتقال شبکه اصلی) مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/09/30 166

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:166

تامین مالی فاز اول اجرای خط انتقال شبکه اصلی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/09/30 156

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:156

عملیات اجرایی سد کاردنه و تاسیسات وابسته مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/07/20 213

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/02

بازدید:213

انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی تحت حوزه عملکرد شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/06/10 191

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/30

بازدید:191

نظارت بر عملیات اجرایی بازسازی نقاط آسیب دیده ناشی از سیل در شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/06/09 196

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:196

عملیات اجرائی بازسازی نقاط آسیب دیده ناشی از سیل در شبکه آبیاری شبانکاره مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/06/09 187

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:187

عملیات اجرایی احداث سد بتنی محور 10شبانکاره بندp1 مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/06/03 195

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/16

بازدید:195

خط انتقال 2400 هکتاری مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/05/26 217

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/14

بازدید:217

خرید، بارگیری، حمل و تخلیه شیرآلات مورد نیاز طرح ساماندهی کانال های آبیاری اهرم فاز یک مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/05/26 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/14

بازدید:176

خدمات آزمایشگاه مستقر کنترل کیفیت طرح بند ذخیره ای ارغون مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/05/01 171

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/22

بازدید:171

مزایده دیزل ژنراتور مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/30 207

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/18

بازدید:207

مزایده زمین دشتی مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/30 208

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/18

بازدید:208

مزایده اهن آلات مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/30 182

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/18

بازدید:182

خرید، حمل، نصب و راه اندازی تاسیسات مکانیکی و برقی، محوطه سازی و اجرای کارهای فلزی ایستگاه پمپاژ کانال حاج مهدی مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/04/24 212

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/09

بازدید:212

« 1 2 3 4 5 » صفحه: