یکشنبه, 30 تیر 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خدمات آزمایشگاه مستقر کنترل کیفیت طرح بند ذخیره ای ارغون مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/05/01 7

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/22

بازدید:7

مزایده دیزل ژنراتور مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/30 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/18

بازدید:30

مزایده زمین دشتی مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/30 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/18

بازدید:26

مزایده اهن آلات مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/30 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/18

بازدید:26

خرید، حمل، نصب و راه اندازی تاسیسات مکانیکی و برقی، محوطه سازی و اجرای کارهای فلزی ایستگاه پمپاژ کانال حاج مهدی مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/04/24 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/09

بازدید:18

ساماندهی سیستم ابزاربندی سد رئیسعلی دلواری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/02 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/20

بازدید:37

تامین مالی فاز اول اجرای خط انتقال و خطوط اصلی شبکه های ابیاری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:27

اجرای بخشی از طرح اصلاح شیوه آبیاری ( فاز اول شامل اجرای خط انتقال شبکه اصلی) مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/04/01 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:17

اجرای سد بتنی محور10 شبانکاره و راه دسترسی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/25 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:46

برق رسانی به ساختمانها و تاسیسات بهره برداری سد خائیز مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/19 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/31

بازدید:37

اندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای چاه چشمه قنات و مطالعات تحلیلی منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/03/07 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/28

بازدید:47

گشت و بازرسی استان بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/03/07 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/28

بازدید:50

انجام امور خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/18 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/28

بازدید:32

تامین تسهیلات مالی جهت احداث سد مخزنی دالکی و تاسیسات و تجهیزات وابسته (به جزء سیستم انحراف) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/07 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/24

بازدید:40

ترمیم و بازسازی تغذیه مصنوعی رئیسی کنگان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/01/24 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/26

بازدید:72

احداث کانالهای کربلایی محمد قلی،آل یوسفی سفلی مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/12/02 102

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/13

بازدید:102

احداث کانالهای لاله هلپه ای،آقایی و نظر آقا مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/12/02 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/13

بازدید:82

احداث بند ذخیره ای ارغون مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/11/27 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:116

اجرای طرح رپرگذاری دشت پلنگ مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/25 77

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:77

مزایده ماشین مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/23 110

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/07

بازدید:110

« 1 2 3 4 » صفحه: