پنجشنبه, 1 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
الف ب ایران

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اجرای عملیات آزادسازی اراضی بستر، لایروبی و احداث دیوار حفاظتی بخشهایی از ساحل رودخانه باغان مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1399/08/06 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/21

بازدید:21

احداث ساختمان اداره منابع آب شهرستان جم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1399/08/06 15

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/21

بازدید:15

عملیات اجرایی احداث کانال گردن شط، احشام کهنه و تکمیلی بخوان هلپه ای مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1399/07/27 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/09

بازدید:29

عملیات اجرائی احداث کانال آبیاری خشم مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1399/07/27 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/09

بازدید:28

عملیات تکمیلی بند ذخیره ای ارغون مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1399/07/19 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/05

بازدید:40

تعمیر و تفکیک واحد مسکونی در محوطه آبشیرین کن بوشهر پلاک 12 و بازسازی پلاک 21 مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1399/06/25 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/12

بازدید:51

احداث ساختمان اداره منابع آب شهرستان تنگستان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1399/06/22 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/03

بازدید:48

3 اندازه گیری شبکه چاه های مشاهده ای، چاه، چشمه و قنوات انتخابی کمی و کیفی و مطالعه تحلیلی منابع آب زیرزمینی در محدوده های استان بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1399/06/15 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/01

بازدید:63

گشت و بازرسی منابع آب استان بوشهر ( 13 گروه) جهت حفاظت از منابع آب (زیرزمینی و سطحی) و مهندسی رودخانه و سواحل مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1399/03/27 180

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/13

بازدید:180

انجام امور خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1399/03/24 169

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/07

بازدید:169

انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1399/02/13 180

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/01/31

بازدید:180

انجام خدمات فنی و مهندسی رودخانه و سواحل مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1399/02/13 184

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/01/31

بازدید:184

عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات هیدرومکانیکال سد رئیسعلی دلواری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/11/26 215

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/08

بازدید:215

واگذاری خدمات خودرویی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/11/08 196

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/23

بازدید:196

اجرای بخشی از طرح اصلاح شیوه آبیاری ( فاز اول شامل اجرای خط انتقال شبکه اصلی) مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/09/30 237

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:237

تامین مالی فاز اول اجرای خط انتقال شبکه اصلی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/09/30 238

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:238

عملیات اجرایی سد کاردنه و تاسیسات وابسته مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/07/20 285

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/02

بازدید:285

انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی تحت حوزه عملکرد شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/06/10 272

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/30

بازدید:272

نظارت بر عملیات اجرایی بازسازی نقاط آسیب دیده ناشی از سیل در شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/06/09 275

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:275

عملیات اجرائی بازسازی نقاط آسیب دیده ناشی از سیل در شبکه آبیاری شبانکاره مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/06/09 252

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:252

« 1 2 3 4 5 » صفحه: