یکشنبه, 28 بهمن 1397
 
کد سند:   29  
انتخاب پیمانکار
مشخصات آگهی
 موضوع: خرید،نصب ،راه اندازی و بهره برداری از دیتالاگرهای درون چاهی محدوده های ریز و دیر-کنگان
تشریح:

این مناقصه ارزیابی کیفی یک مرحله ای می باشد

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: مطالعات شرکت
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: منابع داخلی شرکت
محل اجرای پروژه: استان بوشهر
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر کمیسیون مناقصات
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: امتیاز
هزینه دریافت اوراق: 300,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/01/29
تاریخ آغاز: 1395/01/30
تاریخ پایان: 1395/02/07
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/02/22
تاریخ اعلام نتایج: 1395/02/25
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 536