یکشنبه, 28 بهمن 1397
 
کد سند:   4  
انتخاب پیمانکار
مشخصات آگهی
 موضوع: مرمت و بازسازی جاده دسترسی به سد رئیسعلی دلواری
تشریح:

این مناقصه بصورت 2 مرحله ای می باشد

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: حفاظت و بهره برداری شرکت
میزان برآورد هزینه: 8,507,718,717 ریال
محل تامین اعتبار: ملی
محل اجرای پروژه: دشتستان سد رئیسعلی دلواری
تضمین مورد نیاز: 426000000
محل بازگشایی: دفتر کمیسیون مناقصات
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جمهوری اسلامی
هزینه دریافت اوراق: 400,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/02/05
تاریخ آغاز: 1395/02/05
تاریخ پایان: 1395/02/12
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/02/25
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 650