یکشنبه, 28 بهمن 1397
 
کد سند:   6  
انتخاب پیمانکار
مشخصات آگهی
 موضوع: تعمیر،ساخت،نصب،بارگیری،باراندازی دریچه های شبکه های آبپخش،دالکی و اهرم
تشریح:

این مناقصه 2 مرحله ای می باشد

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: حفاظت و بهره برداری شرکت
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: ملی
محل اجرای پروژه: دشتستان(آبپخش-دالکی) تنگستان(اهرم)
تضمین مورد نیاز: 220000000
محل بازگشایی: دفتر کمیسیون مناقصات
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: نسل فردا
هزینه دریافت اوراق: 300,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/02/04
تاریخ آغاز: 1395/02/05
تاریخ پایان: 1395/02/11
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/02/22
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 607