یکشنبه, 28 بهمن 1397
 
کد سند:   8  
انتخاب پیمانکار
مشخصات آگهی
 موضوع: اجرای عملیات بند ذخیره ای - تغذیه ای قیز قلعه
تشریح:

این مناقصه 2 مرحله ای می باشد

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار: استانی
محل اجرای پروژه: دشتی - بخش شنبه و طسوج (دشت پلنگ)
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر کمیسیون مناقصات
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جهان صنعت
هزینه دریافت اوراق: 300,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 569