یکشنبه, 28 بهمن 1397
 
کد سند:   20  
انتخاب مشاور
مشخصات آگهی
 موضوع: آمار برداری سراسری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های شمال و جنوب استان و نظارت بر مطالعات آماربرداری
تشریح:

این آگهی مربوط به 3 انتخاب مشاور میباشد

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: مطالعات شرکت
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: ملی
محل اجرای پروژه: استان بوشهر
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر کمیسیون مناقصات
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جمهوری اسلامی
هزینه دریافت اوراق: 300,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/02/19
تاریخ آغاز: 1395/02/20
تاریخ پایان: 1395/02/27
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/03/05
تاریخ اعلام نتایج: 1395/03/08
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 714