چهارشنبه, 29 اسفند 1397
 
کد سند:   14  
انتخاب مشاور
مشخصات آگهی
 موضوع: خدمات گشت و بازرسی حفاظت از منابع آب (زیرزمینی سطحی)
تشریح:

این آگهی مربوط به 3 مناقصه میباشد

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: حفاظت و بهره برداری شرکت
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: ملی
محل اجرای پروژه: استان بوشهر
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر کمیسیون مناقصات
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جهان صنعت
هزینه دریافت اوراق: 300,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/04/14
تاریخ آغاز: 1395/04/19
تاریخ پایان: 1395/04/23
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/05/02
تاریخ اعلام نتایج: 1395/05/03
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 555