چهارشنبه, 29 اسفند 1397
 
کد سند:   1  
انتخاب پیمانکار
مشخصات آگهی
 موضوع: تامین و نصب 260دستگاه کنتور هوشمند حجمی چاه های کشاورزی در دشتهای ریز و دیر - کنگان
تشریح:

مناقصه بصورت یک مرحله ای میباشد
 

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: حفاظت و بهره برداری شرکت
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: ملی
محل اجرای پروژه: ریزو دیر - کنگان
تضمین مورد نیاز: 436000000
محل بازگشایی: دفتر کمیسیون مناقصات
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جهان صنعت
هزینه دریافت اوراق: 500,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/08/01
تاریخ آغاز: 1395/08/02
تاریخ پایان: 1395/08/12
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/08/22
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 556