یکشنبه, 28 بهمن 1397
 
کد سند:   26  
انتخاب پیمانکار
مشخصات آگهی
 موضوع: واگذاری خدمات خودرویی
تشریح:

این مناقصه تک مرحله ای میباشد

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: معاونت مالی و پشتیبانی
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه: استان بوشهر
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر کمیسیون مناقصات
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: بامداد جنوب
هزینه دریافت اوراق: 300,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/08/26
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/09/20
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 454