یکشنبه, 28 بهمن 1397
 
کد سند:   1472995  
انتخاب پیمانکار
مشخصات آگهی
 موضوع: عملیات اجرایی عایق بندی سامانه انتقال آب شبانکاره
تشریح:

این مناقصه بصورت محدود برگزار می گردد

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: طرح و توسعه
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: ملی
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر کمیسیون مناقصات
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: دعوتنامه ای
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/10/13
تاریخ آغاز: 1395/11/02
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/11/02
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 580