یکشنبه, 28 بهمن 1397
 
کد سند:   1473901  
انتخاب پیمانکار
مشخصات آگهی
 موضوع: ارزیابی صلاحیت پیمانکاران
تشریح:

این ارزیابی جهت تهیه لیست بلند می باشد

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: طرح و توسعه
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: تملک دارایی سرمایه ای
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر کمیسیون مناقصات
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جمهوری اسلامی
هزینه دریافت اوراق: 1,000,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/10/26
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/11/14
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 598