یکشنبه, 28 بهمن 1397
 
کد سند:   1473901  
انتخاب پیمانکار
مشخصات آگهی
 موضوع: عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی و تاسیسات وابسته(به استثنای سیستم انحراف)
تشریح:

این مناقصه دو مرحله ای می باشد

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: مهندسین مشاور آب و توسعه پایدار
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: تملک دارایی سرمایه ای
محل اجرای پروژه: استان بوشهر
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر کمیسیون مناقصات
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جهان صنعت
هزینه دریافت اوراق: 1,000,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/10/29
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/11/18
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 629