یکشنبه, 28 بهمن 1397
 
کد سند:   1474850  
انتخاب مشاور
مشخصات آگهی
 موضوع: انجام مطالعه سد ذخیره ای کلمه
تشریح:

این مناقصه دعوتنامه ای می باشد

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: تملک دارایی سرمایه ای
محل اجرای پروژه: استان بوشهر
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر کمیسیون مناقصات
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: دعوتنامه ای
هزینه دریافت اوراق: 300,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 663