یکشنبه, 28 بهمن 1397
 
کد سند:    
انتخاب مشاور
مشخصات آگهی
 موضوع: انجام خدمات آزمایشگاهی آزمایشات شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی و رسوب بار معلق و بستر استان بوشهر
تشریح:

این مناقصه تک مرحله ای می باشد

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: واحد مطالعات
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: منابع داخلی
محل اجرای پروژه: استان بوشهر
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر کمیسیون مناقصات
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/11/04
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/11/18
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 551