چهارشنبه, 29 اسفند 1397
 
کد سند:   1477060  
انتخاب مشاور
مشخصات آگهی
 موضوع: نظارت بر عملیات گروههای گشت و بازرسی
تشریح:

این آگهی مربوط به دومناقصه می باشد

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: حفاظت و بهره برداری شرکت
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: ملی
محل اجرای پروژه: استان بوشهر
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: همدلی
هزینه دریافت اوراق: 300,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/11/25
تاریخ آغاز: 1395/12/09
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/12/09
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 519