چهارشنبه, 29 اسفند 1397
 
کد سند:   1482824  
انتخاب مشاور
مشخصات آگهی
 موضوع: خدمات گشت و بازرسی حوزه دشتستان
تشریح:

این مناقصه دو مرحله ای می باشد

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: حفاظت و بهره برداری شرکت
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: ملی
محل اجرای پروژه: دشتستان
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر کمیسیون مناقصات
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جمهوری اسلامی
هزینه دریافت اوراق: 300,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/02/02
تاریخ آغاز: 1396/02/20
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/02/20
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 417