یکشنبه, 28 بهمن 1397
 
کد سند:   1486113  
انتخاب پیمانکار
مشخصات آگهی
 موضوع: انجام امور خدماتی شرکت
تشریح:

این مناقصه تک مرحله ای می باشد

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: مالی و پشتیبانی شرکت
میزان برآورد هزینه: 11,706,264,240 ریال
محل تامین اعتبار: منابع داخلی
محل اجرای پروژه: استان بوشهر
تضمین مورد نیاز: 586000000
محل بازگشایی: دفتر کمیسیون مناقصات
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: بامداد جنوب
هزینه دریافت اوراق: 300,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/02/31
تاریخ آغاز: 1396/03/17
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/03/17
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 447