دوشنبه, 29 مهر 1398

 

پروژه های در دست اجرا             پروژه های در دست مطالعه             پروژه های خاتمه یافته      

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه بند ذخیره ای ارغون
بند ذخیره ای ارغون با ارتفاع 19 متر و حجم مخزن 2.1 میلیون متر مکعب بر روی رودخانه فصلی ارغون اجرا خواهد شد .

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس ابوالفضل اکبرپور                                                                       

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
آبشیریکن دشتستان

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس رضا ارمی                                                                       

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعات مرحله اول و دوم توسعه منابع آب حوضه آبریز اخند

 

تاریخ شروع : 1395/04/21  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس ابراهی اسلامی پور                                                                       

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه توسعه منابع آب حوضه دره کره

 

تاریخ شروع : 1395/04/21  |  تاریخ پایان : 1396/04/21

مجری طرح : مهندس ابراهیم فولادی                                                                       

توضیحات بیشتر