پنجشنبه, 1 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
الف ب ایران

 حق النظاره

 حق النظاره مبلغی است که  ازمصرف کنندگان آبهای زیر زمینی وسطحی دریافت میشود تا بوسیله آنها وزارت نیرو بتواند امر حفاظت و نگهداری از منابع آب زیر زمینی را به انجام برساند مبالغی تحت عنوان حق النظاره  تعیین و وصول نماید.

الف مبانی قانون حق النظاره:

مبنای قانونی اخذ حق النظاره بند ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب میباشد

ب : در مواردیکه استخصال آب بوسیله دولت انجام نمی پذیرددولت میتواند بازاء نظارت و خدماتیکه انجام میدهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوراضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید.

 

 

 

ب:انواع حق النظاره:

1-ب: حق النظاره کشاورزی

 

درحال حاضر به استناد ماده 3 قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی مصوب سال 1384، دریافت هرگونه وجهی از فعالیتهای بخش کشاورزی ممنوع است

 

 

2-ب: حق­النظاره صنعت و خدمات:

 

  

3-ب: حق النظاره شرب و بهداشت :

 

 طی ابلاغیه شماره 100/31/27628 مورخ 8/6/1393 وزیر محترم نیرو ، تعرفه حق‌النظاره چاههای آب شرب در دشت های آزاد ، ممنوعه و بحرانی برای سال 1393اعلام گردید.

 با توجه به این ابلاغ تعرفه ، نرخ حق­النظاره هر متر مکعب در دشت های آزاد ممنوعه و بحرانی به صورت علی الحساب به شرح جدول ذیل تعیین می گردد.

 

تعرفه های حق النظاره برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی شرب شهری و روستایی در سال 1393

نوع

تعرفه هر متر مکعب (ریال)

شرب شهری

82

شرب روستایی

65

 

 

توضیحات:

  1. طبق بند 4 سایر موارد و شرایط عمومی این ابلاغیه، در دشت های ممنوعه و ممنوعه بحرانی تعرفه های حق النظاره می بایست با ضریب 38/1 اعمال گردد.
  2. طبق بند 3 سایر موارد و شرایط عمومی این ابلاغیه، در صورت عدم نصب وسایل اندازه گیری بر چاهها، حق النظاره بر اساس توافق دو شرکت محاسبه و دریافت می گردد. حداقل رقم دریافتی سالیانه از هر چاه 4554000 ریال خواهد بود.
  3. طبق بند 2 سایر موارد و شرایط عمومی این ابلاغیه، حق النظاره برداشت از قنوات و چشمه ها توسط شرکتهای آبفا و آبفار معادل حق النظاره برداشت از چاهها تعیین می گردد.
  4. حق النظاره برداشت آب توسط شرکتهای آب و فاضلاب روستایی که به مشترکین شهری و صنعتی آب تحویل میدهند متناسب با حجم آب توزیع شده دراین مصارف،براساس حق النظاره شرب شهری محاسبه و دریافت میگردد.