پنجشنبه, 1 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
الف ب ایران

اسامی اعضای شورای اقامه نماز شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

عنوان پست سازمانی

میزان تحصیلات

1

علی محمدی

رئیس

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

کارشناسی ارشد

2

محمدرضا جهانشاهی

دبیر

مدیر روابط عمومی

کارشناسی ارشد

3

حسین باشی زادگان

عضو

معاون منابع انسانی، مالی و پشتبانی

کارشناسی

4

سید کاظم موسوی حقیقی

عضو

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

کارشناسی

5

عبداله رویین تن

عضو

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری

کارشناسی

6

مرضیه درخشان

عضو

رییس گروه درآمد و مشترکین

کارشناسی

7

سید اسماعیل حسینی مطلق

عضو

مشاور امور دینی و فرهنگی

کارشناسی