جمعه, 4 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
#هرهفته:الف_ب_ایران
سال رونق تولید گرامی باد

 

خلاصه گزارش برگزاری سلسله جلسات گفتگوی آب استان بوشهر

جلسات آموزشی تعاملی با کشاورزان 16 دشت استان

مقدمه

در راستای اطلاع رسانی و آموزش بهره برداران منابع آب از طرح های 15 گانه وزارت نیرو به منظور احیاء و تعادل بخشی منابع آب و بر اساس قرارداد فی مابین شرکت آب منطقه ای بوشهر و شرکت مهندسین مشاور گزین سازه توس به شماره  3571/18 مورخ 2/11/96 ، و به منظور آموزش کشاورزان سلسله جلسات نشست گفتگوی آب با کشاورزان در 16 دشت استان آغاز گردید.  به منظور دستیابی به مدیریت یکپارچه و مشارکت ذی نفعان در مدیریت منابع آب، ایجاد فضای گفتگو و تعامل سازنده دارای اهمیت است. گفتگو و بسترسازی مناسب جهت افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی، ایجاد تعلق خاطر نسبت به منابع آب و دستیابی به اجماع و نقشه راه واحد جهت ادامه مسیر، می تواند به کنترل بحران کمک شایانی بکند و مشارکت در سطوح بالا را امکان پذیر سازد. در این جلسات سعی بر آن بوده است تا فضای تعامل و گفتگو ما بین بهره برداران بخش آب و متولیان دولتی منابع آب به نحو مناسبی ایجاد شود.

 

 

 

چارت انجام کار

 

 

 

فرایند انجام کار

 1. مرحله نخست: مطالعات وضعیت منابع آب و کشاورزی
  1. به منظور شناخت کافی پیش از ورود به میدان، تیم کارشناسی مشاور به بررسی وضعیت منابع آب هردشت پرداخته است. این بررسی شامل:  تحلیل بانک اطلاعات پروانه چاه ها و گزارشات گشت و نظارت و کنتورهای هوشمند و همچنین استخراج وضعیت چاه ها از لحاظ مجاز و غیرمجاز، مشاع و مفروز، نوع مصرف و ... ،تحلیل وضعیت آبخوان (میزان تخلیه سالانه، وضعیت اضافه برداشت ها، میزان آب تجدید شونده، کسری مخزن و..)، تحلیل شرایط اقلیمی (میزان بارندگی، دما ، شرایط تبخیر و ...) بوده است.
  2. مرور مطالعات در خصوص وضعیت کشاورزی منطقه مورد نظر(به تفکیک 16 دشت)  شامل: بررسی الگوی کشت، بررسی روش های به کار گرفته شده در زمینه آبیاری زمین های کشاورزی ، بررسی نیاز آبی محصولات کشت شده، بررسی برنامه های به زراعی، طرح حفاظت و بهره برداری از منابع آب و بررسی وضعیت اقتصادی کشاورزی منطقه است.
 2. مرحله دوم: انجام مطالعات اجتماعی

این مرحله شامل استخراج اطلاعاتی از این قبیل است: شناسایی تمام تشکل های مربوط به بهره برداران و کشاورزان، شناسایی سرمایه اجتماعی موجود در هر کدام از تشکل (تعداد اعضا، نحوه عضو گیری و ...)، بررسی فعال یا غیر فعال بودن هر کدام از تشکل ها و شناسایی علل غیر فعال بودن تشکل ها، شناسایی و تحلیل ذی نفعان و افراد پرنفوذ و مطلعین کلیدی در میان بهره برداران

 1. برگزاری نشست فی مابین مدیران شهرستان ها و کشاورزان

نظریه های نوین بر نقش مشارکت در یادگیری موثر تاکید می کنند. یکی از کلیدهای موفقیت یادگیری، ایجاد محیط های یادگیری است که جامعه پذیری و مشارکت را در یادگیرندگان افزایش می دهند. مشارکت موثر در محیط های یادگیری به یادگیرندگان این امکان را می دهد تا فعالانه در فرایند یادگیری درگیر شوند و بوسیله آن شناخت خود را در ساختاری اجتماعی به بوته آزمایش گذارند و ایده ها و راه حل های جدید را در ساختارهای مربوطه به کار ببندند. هدف نهایی کمک به یادگیرندگان در ساختن اجتماعی در یک محیط تعاملی و مشارکتی است. با مورد توجه قرار دادن شرایط آموزش های تعاملی و مشارکتی، سلسله جلسات گفتگو با کشاورزان آغاز گردید.

موضوعات مطروحه در جلسات شامل موارد ذیل است:

 • شواهد و قرائن وجود بحران آب
 • تایم لاین وضعیت منابع و مصارف آب
 • آینده قابل تصور در صورت ادامه روند فعلی
 • دلایل وقوع بحران
 • راهکارهای پیشنهادی برای سازگاری با کم آبی
 • فرایند اجرایی کردن راهکارها
 • نقش هریک از کنشگران عرصه آب در بهبود شرایط

پس از برگزاری جلسات، علاوه بر تاثیر پذیری و آموزش، این جلسات نتایج دیگری نیز داشته است که اشاره میشود:

ایجاد فرصت مناسب برای بیان دیدگاه ها و نظرات نمایندگان کشاورزان با مدیران دولتی

ایجاد فرصت برای مدیران جهت آشنایی مستقیم با دغدغه و مشکلات کشاورزان

آشنایی کشاورزان با محدودیت های دولت و قوانین از زبان متولیان دولتی منابع آب 

درگیر شدن ذهن کشاورزان نسبت به راه حلهای موجود و ممکن، جهت حل مسئله آب که از زبان هم صنفهای خود می شنیدند.

افزایش دوسویه اعتماد مابین کشاورزان و دولت