جمعه, 26 مرداد 1397

شرح وظایف :

 

  • مطالعه و بررسی روشهای اداری و اجرائی مورد عمل شرکت و پیشنهاد تدوین یا اصلاح روشها حسب مورد.
  • جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و تدوین شرح فعالیت گردش کار عملیات و فعالیتهای مهم شرکت
  • ارائه پیشنهاد  به منظور بهبود روش انجام کار، حذف دوباره کاریها و مراحل زائد و ایجاد شرایط مناسب کار
  • مطالعه و تحقیق بر روی سیستم های مختلف مورد عمل و تازه های علمی در طراحی و ارائه پیشنهادات لازم به منظور ایجاد تغییرات  بهینه در جهت بهبود سیستم
  • شناخت و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف روشهای اجرائی و تهیه گزارش و ارائه راهکارهای مناسب به مقام مافوق
  • سایر اموری که طبق ضوابط از سوی مقام مافوق ارجاع می شود.