جمعه, 4 اسفند 1396

 

 گروه: شبکه آبیاری و زهکشی
شبکه آبیاری و زهکشی سد رئیسعلی دلواری

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس جمشید تویل                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 70   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
ساماندهی مسیل شنبه

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس سعید اردشیری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
اجرای کانال های ایستگاه پمپاژ دهقائد

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
اجرای تغذیه مصنوعی تنگ رود بوشکان

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس سعید اردشیری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
ساماندهی دره گپ گناوه

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس سعید اردشیری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 85   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
ترمیم و توسعه تغذیه مصنوعی آبدان

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس سعید اردشیری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
ترمیم و توسعه تغذیه مصنوعی لاور

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس سعید اردشیری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
اجرای کانال دشتی اسماعیل خانی

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس مجید بحرانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
احداث خط و ایستگاه پمپاژ حاج مهدی

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس مجید بحرانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 99   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعات خط دوم آبرسانی به شهرها و روستا های حاشیه خلیج فارس از سد کوثر

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس رضا ارمی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 85   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه ی توسعه ی منابع آبی رود شور چهار روستایی

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس محسن زارعی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه احداث مخازن ذخیره در طرح آبرسانی به شهرهای حاشیه خلیج فارس از سد کوثر

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس ابراهیم اسلامی پور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 73   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه و بهره برداری از پساب فاضلاب استان

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس ابوالفضل اکبرپور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه ی آب های سطحی دهرود

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس سعید اردشیری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 55   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه ی بند ذخیره ای تغذیه ای دشت پلنگ

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس علی محمدی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 73   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه ی مسیل های فصلی منطقه ی شبانکاره

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس مهدی عوض زاده                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 35   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه ی تأمین آب حق آبه های حاشیه ی رودخانه حله

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس جمشید تویل                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 99   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: سد
طرح احداث سد دشت پلنگ

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس علی محمدی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 8   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: سد
مطالعه و احداث سد باهوش

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس جمشید تویل                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 12   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: سد
طرح احداث سد دالکی

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس جهانگیر کدخداپور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 9   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: سد
طرح احداث سد باغان

 

تاریخ شروع : 1393/11/18  |  تاریخ پایان : 1399/11/18

مجری طرح : مهندس سید مرتضی راد                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 10   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: سد
احداث سد آب پا (آردو) و تاسیسات وابسته به همراه زیرساختهای مورد نیاز

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس ابوالفضل اکبرپور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 12   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: سد
طرح احداث سد تنگ ارم

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس سعید اردشیری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 87   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: شبکه آبیاری و زهکشی
شبکه آبیاری و زهکشی دشت دالکی-کلل

 

تاریخ شروع : 1384/05/10  |  تاریخ پایان : 1396/09/20

مجری طرح : مهندس مجید بحرانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 91   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
توسعه ی منابع حوضه ی آبریز لاور و سنا

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس مجید بحرانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا