پنجشنبه, 1 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
الف ب ایران

 

پروژه های در دست اجرا             پروژه های در دست مطالعه             پروژه های خاتمه یافته      

 

 گروه: خطوط آبرسانی
خط انتقال از سد باغان
پروژه خط انتقال از سد باغان با هدف انتقال 1/8 میلیون متر مکعب در سال تخصیص آب شرب و صنعت از سد باغان به شهر ها و صنایع شهرستان جم در حال اجرا می باشد که 1/2 میلیون متر مکعب سهم شرب شهرهای ریز و انارستان و روستاهای تابعه آن و 6 میلیون متر مکعب سهم صنایع نفت و گاز مستقر در منطقه می باشد.

 

تاریخ شروع : 1396/08/13  |  تاریخ پایان : 1398/08/06

مجری طرح : مهندس سید مرتضی راد                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 29   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: سد
سد اخند
سد اخند در حدود 5 کیلومتری شرق و شمال شرقی روستای اخند از توابع شهرستان و روستای اخند در حدود 15 کیلومتری شرق شهر عسلویه واقع شده است.

 

تاریخ شروع : 1397/02/05  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس اسلامی پور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 30   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: شبکه آبیاری و زهکشی
شبکه آبیاری و زهکشی سد رئیسعلی دلواری

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس جمشید تویل                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 70   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
ساماندهی مسیل شنبه

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس سعید اردشیری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
اجرای کانال های ایستگاه پمپاژ دهقائد

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
اجرای تغذیه مصنوعی تنگ رود بوشکان

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس سعید اردشیری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
ساماندهی دره گپ گناوه

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس سعید اردشیری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 95   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
ترمیم و توسعه تغذیه مصنوعی آبدان

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس سعید اردشیری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
ترمیم و توسعه تغذیه مصنوعی لاور

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس سعید اردشیری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
اجرای کانال دشتی اسماعیل خانی

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس مجید بحرانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
احداث خط و ایستگاه پمپاژ حاج مهدی

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس مجید بحرانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 99   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعات خط دوم آبرسانی به شهرها و روستا های حاشیه خلیج فارس از سد کوثر

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس رضا ارمی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 85   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه ی توسعه ی منابع آبی رود شور چهار روستایی(مرحله شناخت)

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس محسن زارعی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه احداث مخازن ذخیره در طرح آبرسانی به شهرهای حاشیه خلیج فارس از سد کوثر

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس ابراهیم اسلامی پور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 73   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه و بهره برداری از پساب فاضلاب استان

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس ابوالفضل اکبرپور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه ی آب های سطحی دهرود

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس اسلامی پور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 65   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه ی بند ذخیره ای تغذیه ای دشت پلنگ

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس علی محمدی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه ی مسیل های فصلی منطقه ی شبانکاره

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس مهدی عوض زاده                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 95   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه ی تأمین آب حق آبه های حاشیه ی رودخانه حله

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس جمشید تویل                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: سد
طرح احداث سد دشت پلنگ

 

تاریخ شروع : 1393/01/17  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس ارمی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 9   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: سد
مطالعه و احداث سد باهوش

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس جمشید تویل                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 22   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: سد
طرح احداث سد دالکی

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس جهانگیر کدخداپور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 11   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: سد
طرح احداث سد باغان

 

تاریخ شروع : 773/01/-122  |  تاریخ پایان : 781/01/-852

مجری طرح : مهندس سید مرتضی راد                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 30   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: سد
احداث سد آب پا (آردو) و تاسیسات وابسته به همراه زیرساختهای مورد نیاز

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس ابوالفضل اکبرپور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 45   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: سد
طرح احداث سد تنگ ارم

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس سعید اردشیری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 97   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: شبکه آبیاری و زهکشی
شبکه آبیاری و زهکشی دشت دالکی-کلل

 

تاریخ شروع : 1384/05/10  |  تاریخ پایان : 1396/09/20

مجری طرح : مهندس مجید بحرانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 91   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
توسعه ی منابع حوضه ی آبریز لاور و سنا

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس مجید بحرانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر