چهارشنبه, 15 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال جهش تولید
غرق شدگی

 

پروژه های در دست اجرا             پروژه های در دست مطالعه             پروژه های خاتمه یافته      

 

 گروه: خطوط آبرسانی
خط انتقال از سد باغان
پروژه خط انتقال از سد باغان با هدف انتقال 1/8 میلیون متر مکعب در سال تخصیص آب شرب و صنعت از سد باغان به شهر ها و صنایع شهرستان جم در حال اجرا می باشد که 1/2 میلیون متر مکعب سهم شرب شهرهای ریز و انارستان و روستاهای تابعه آن و 6 میلیون متر مکعب سهم صنایع نفت و گاز مستقر در منطقه می باشد.

 

تاریخ شروع : 1396/08/13  |  تاریخ پایان : 1398/08/06

مجری طرح : مهندس سید مرتضی راد                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 29   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: سد
سد اخند
سد اخند در حدود 5 کیلومتری شرق و شمال شرقی روستای اخند از توابع شهرستان و روستای اخند در حدود 15 کیلومتری شرق شهر عسلویه واقع شده است.

 

تاریخ شروع : 1397/02/05  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس اسلامی پور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 30   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: شبکه آبیاری و زهکشی
شبکه آبیاری و زهکشی سد رئیسعلی دلواری

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس جمشید تویل                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 70   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
ساماندهی مسیل شنبه

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس سعید اردشیری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
اجرای کانال های ایستگاه پمپاژ دهقائد

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
اجرای تغذیه مصنوعی تنگ رود بوشکان

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس سعید اردشیری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
ساماندهی دره گپ گناوه

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس سعید اردشیری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 95   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
ترمیم و توسعه تغذیه مصنوعی آبدان

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس سعید اردشیری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
ترمیم و توسعه تغذیه مصنوعی لاور

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس سعید اردشیری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
اجرای کانال دشتی اسماعیل خانی

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس مجید بحرانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک زود بازده
احداث خط و ایستگاه پمپاژ حاج مهدی

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس مجید بحرانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 99   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعات خط دوم آبرسانی به شهرها و روستا های حاشیه خلیج فارس از سد کوثر

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس رضا ارمی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 85   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه ی توسعه ی منابع آبی رود شور چهار روستایی(مرحله شناخت)

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس محسن زارعی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه احداث مخازن ذخیره در طرح آبرسانی به شهرهای حاشیه خلیج فارس از سد کوثر

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس ابراهیم اسلامی پور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 73   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه و بهره برداری از پساب فاضلاب استان

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس ابوالفضل اکبرپور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه ی آب های سطحی دهرود

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس اسلامی پور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 65   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه ی بند ذخیره ای تغذیه ای دشت پلنگ

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس علی محمدی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه ی مسیل های فصلی منطقه ی شبانکاره

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس مهدی عوض زاده                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 95   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
مطالعه ی تأمین آب حق آبه های حاشیه ی رودخانه حله

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس جمشید تویل                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: سد
طرح احداث سد دشت پلنگ

 

تاریخ شروع : 1393/01/17  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس ارمی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 9   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: سد
مطالعه و احداث سد باهوش

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس جمشید تویل                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 22   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: سد
طرح احداث سد دالکی

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس جهانگیر کدخداپور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 11   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: سد
طرح احداث سد باغان

 

تاریخ شروع : 773/01/-122  |  تاریخ پایان : 781/01/-852

مجری طرح : مهندس سید مرتضی راد                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 30   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: سد
احداث سد آب پا (آردو) و تاسیسات وابسته به همراه زیرساختهای مورد نیاز

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس ابوالفضل اکبرپور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 45   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: سد
طرح احداث سد تنگ ارم

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس سعید اردشیری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 97   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: شبکه آبیاری و زهکشی
شبکه آبیاری و زهکشی دشت دالکی-کلل

 

تاریخ شروع : 1384/05/10  |  تاریخ پایان : 1396/09/20

مجری طرح : مهندس مجید بحرانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 91   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های مطالعاتی
توسعه ی منابع حوضه ی آبریز لاور و سنا

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهندس مجید بحرانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر