شنبه, 28 دی 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
#هرهفته:الف_ب_ایران
سال رونق تولید گرامی باد

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
اطلاعات ایستگاه هتای هیدرومتری شرکت آب منطقه ای بوشهر الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار منابع آبی استان(بارندگی) شرکت آب منطقه ای بوشهر الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
طرح ها و پروژه های شرکت شرکت آب منطقه ای بوشهر الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
تهیه، تدوین، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذی نفعان صنعت آب شرکت آب منطقه ای بوشهر حضوری آمار و اطلاعات پایه منابع آب
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک نظارت، ارزیابی و کنترل پیمانکاران
تدوین نظام ناجیان آب آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک نظارت، ارزیابی و کنترل پیمانکاران
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک نظارت، ارزیابی و کنترل پیمانکاران
راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک استعلامات سازمانی
  درخواست آزمایش پمپاژ آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری) آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
  بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر نامه صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی و احدهای صنعتی و کشاورزی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
   بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
  بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
بررسی درخواست برقی کردن چاه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
« 1 2 3 » صفحه: