پنجشنبه, 1 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
الف ب ایران

خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی

شناسه خدمت : 13021446000
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی

خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی

شناسه خدمت : 13021447000
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی

ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

شناسه خدمت :
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی

ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

شناسه خدمت :
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی

ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور

شناسه خدمت :
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی

ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

شناسه خدمت :
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی

پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

شناسه خدمت :
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی

تهیه و انتشار تعرفه آب

شناسه خدمت :
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی

خدمات امور مشترکین صنعت آب

شناسه خدمت :
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی

فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی

شناسه خدمت :
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور

شناسه خدمت :
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی

پاسخگویی به استعلامات دستگاه های قضایی، اجرایی و سایر مراجع

شناسه خدمت :
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی

جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور

شناسه خدمت :
آب منطقه ای بوشهر
تحقیق و توسعه در امور اقتصادی