سه‌شنبه, 29 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
الف ب ایران
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است

‌قانون تثبیت آب‌بهای زراعی

‌ماده واحده ـ

از تاریخ تصویب این قانون آب‌بهاء دریافتی از کشاورزان و زارعین با توجه به اولویت تخفیف برای زراعتهای استراتژیک به شرح زیر‌است:
1 ـ متوسط آب‌بهاء از آبهای تنظیم شده و شبکه‌های مدرن 3% محصول کاشت شده.
2 ـ متوسط آب‌بهاء از آبهای تنظیم شده و کانالهای تلفیقی 2% محصول کاشت شده.
3 ـ متوسط آب‌بهاء از آبهای تنظیم شده و کانالهای سنتی 1% محصول کاشت شده.

[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1369.6.29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی