سه‌شنبه, 29 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
الف ب ایران
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است

معاون برنامه ریزی : سید مسعود نصرتی

شماره دفتر: 33323896-077

 

 • تدوین استراتژی ها ، سیاستها ، شاخص ها ، آرمانها  و چشم اندازها .
 • تهیه و تدوین خط مشی کیفیت , روشهای اجرایی فرآیندها و فعالیتها ، اهداف کمی و کیفی , مسئولیت ها  و اختیارات واحدهای سازمانی شرکت .
 • تدوین برنامه های عملیاتی ،  بودجه ،  اعتبارات ،  طرح ها و پروژه ها  در  قالب برنامه های سالانه ، کوتاه مدت ،    میان مدت ، درازمدت.
 • شناسایی و تجزیه و تحلیل وضع فعلی ، نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدها ،   مشتریان  و  تامین  کنندگان در  دوره ی زمانی مشخص
 • تعریف، تصویب و ابلاغ شاخص های ارزیابی ، تجزیه و تحلیل نتایج آن ها ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت بهبود مستمر.
 • همکاری با مدیران اجرایی در تهیه برنامه ها و طرح های مطالعاتی و عملیاتی .
 • مشارکت در تهیه و بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های استخدامی، حقوق و مزایا وامور رفاهی .
 • نظارت برفرآیند تنظیم و مبادله موافقت نامه ها , تخصیص اعتبار , تنظیم و مبادله بودجه , تنظیم برنامه 5 ساله , عملکرد طرحها
 • نظارت برتحلیل اقتصادی طرحهای در دست مطالعه و بهره برداری.
 • بررسی و اظهار نظر درباره بازده اقتصادی طرحها و تهیه گزارشات لازم.
 • بررسی میزان عرضه وتقاضا ی آب در بخش های مختلف مصرف .
 • تهیه و تدوین تعرفه ها وتعیین ارزش اقتصادی آب و رسیدگی به اعتراضات و شکایات رسیده دراین خصوص .
 • پیگیری اخذ تسهیلات مالی خاص و امور مربوط به تشکیل بازار آب و قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب استان
 • پیگیری تصمیمات کمیته تخصیص آب و تهیه گزارشات لازم .
 • ارائه پیشنهاد آب قابل تخصیص از منابع آب سطحی و زیر زمینی برای مصارف مختلف .
 • نظارت برتهیه ، تصویب  و ابلاغ برنامه سالیانه آموزشی شرکت ، شناسنامه وتقویم آموزشی افراد و بودجه آموزشی
 • نظارت بربرگزاری دوره های آموزشی ، ارزیابی وتعیین اثر بخشی آنهاو تهیه گزارش های تحلیلی جهت اصلاح و بهبود آنها .
 • نظارت برپایش فرآیندهای تحقق محصول معاونت و حصول اطمینان از انجام آنها طبق مدارک .

 

            مسئولیت‌های کیفی:

 • همکاری در تدوین استراتژی‌ها، سیاست‌ها، شاخص‌ها، آرمان‌ها و چشم اندازها در حوزه مربوطه.
 • همکاری در تهیه و تدوین خط مشی کیفیت، روشهای اجرایی فرایندها  فعالیتها ، اهداف کیفی و کمی، مسئولیت‌ها و اختیارات واحدهای سازمانی شرکت
 • همکاری در شناسایی و تجزیه و تحلیل وضع فعلی، نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها، مشتریان و تامین کنندگان در دوره ی زمانی مشخص .
 • همکاری درتعریف، تصویب و ابلاغ شاخصهای ارزیابی ، تجزیه و تحلیل نتایج آن ها ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت بهبودمستمر.
 • پایش فرآیندهای تحقق محصول معاونت وحصول اطمینان ازانجام آنهاطبق مدارک درحوزه مربوطه .
 • حصول اطمینان از استقرار و استمرار و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت در حوزه مربوطه
 • همکار در ممیزی‌های داخلی و خارجی طبق برنامه زمان بندی ارائه شده در حوزه مربوطه