سه‌شنبه, 29 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
الف ب ایران
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است

معاون حفاظت و بهره برداری : عبدالطیف عباسی نژاد

شماره دفتر: 33322727-077

شماره فاکس: 33320710-077

 

 • تهیه و تدوین آرمانها ، استراتژی ها ، برنامه ها ، طرح ها و پروژه های حوزه معاونت حفاظت و  بهره برداری.
 • تهیه و تدوین روش های اجرایی فرآیندها ، فعالیت ها ، اهداف کمی و کیفی ، دستورالعمل های کاری مدون.
 • تهیه شرح مسئولیت ها ، اختیارات ، خط مشی و اهداف کیفیت حوزه معاونت ،نظارت براجرای قوانین،آیین نامه ها ودستورالعمل های ذیربط درحوزه معاونت .
 • بررسی و اظهار نظردرباره ی برنامه های مصوب ، فعالیت ها ، کارآمدی امورها و دفاتر تحت  سرپرستی ، مشاورین و پیمانکاران ذیربط .
 • شناسائی نقاط قوت وضعف، فرصت ها وتهدیدها، مشتریان و تامین کنندگان ، نتایج ارزیابی ها ، نیازها وانتظارات ، قابلیت کارکنان وتوان حوزه فعالیت وتحلیل آن دردوره های زمانی مشخص .
 • تعریف ، تصویب و ابلاغ شاخص ها ی  ارزیابی ،  اقدامات اصلاحی پیشگیرانه، اقدامات بهبود.
 • ایجاد سیاست ها و برنامه های حمایت وتقویت حوزه فعالیت مرتبط با ارباب رجوع و متقاضیان.
 • اشاعه فرهنگ نظام مشارکتی کارکنان
 • همکاری با سازمان های ما فوق و یا هم عرض .
 • بررسی امکانات مالی،ماشین آلات فنی ونیروی کارموجوددرواحدهای تحت سرپرستی واتخاذ سیاست ها وتدابیرلازم درجهت توزیع واستفاده مطلوب ازامکانات فوق.
 • برنامه ریزی برای بهره برداری بهینه ازمنابع آب های سطحی وزیرزمینی وحفاظت کمی وکیفی آنها.
 • سیاست گذاری ومدیریت برنحوه ی استفاده ازرودخانه هاومسیل ها واجرای طرح های ساماندهی وجلوگیری ازتجاوزبه حریم وبستر آن ها.
 • فراهم نمودن بسترمناسب فرهنگی جهت ایجادتشکل های آب بران.
 • نظارت براجرای قانون توزیع عادلانه آب وآیین نامه های مربوطه .
 • اجرای مفادآیین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی.
 • نظارت یراجرای برنامه های ابلاغی ازطرف معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران.
 • ایجادهماهنگی لازم در زمینه حفاظت از منابع آب امورهای آب تحت پوشش حوزه معاونت .
 • بررسی و همکاری در ارائه اطلاعات لازم به منظور پیشنهاد ممنوعیت ، محـدودیت یا لغو ممنـوعیت بهره برداری ازمنابع آب های زیرزمینی درسطح منطقه با معاونت مطالعات پایه منابع آب .
 • همکاری و مشورت با معاونت مطالعات پایه منابع آب شرکت به منظور ارائه اطلاعات لازم در جهت برنامه ریزی درمورداحداث وتوسعه شبکه های هیدرومتری وکلیماتولوژی وپیزومتری دشت هاوهمچنین برنامه ها ی اکتشافی آب های زیرزمینی و نظارت براجرای آن .                                             
 • درخصوص مطالعات و انجام آزمایشات و تهیه گزارشات لازم در زمینه شناخت کمی و کیفی منابع آب منطقه و همکاری با معاونت مطالعات پایه منابع آب .
 • تهیه گزارش ماهیانه و سالانه از طریق جمع آوری اطلاعات و تلفیق آمار اخذ شده ا امورها و دفاتر تحت پوشش .
 • اقدامات لازم درزمینه توزیع وتخصیص آب مازاد به مراکز مصرف .
 • رسیدگی به شکایات واعتراضات  واصله  درمورد درخواست صدور پروانه حفر چاه و انسداد چاه ، حریم رودخانه ها ، برداشت شن و ماسه و ... در محدوده عملکرد معاونت .
 • همکاری با دفتر حقوقی شرکت درزمینه سایر امور حقوقی ذیربط .
 • انجام اقدامات لازم در زمینه امور مالی، پرسنلی و خدماتی مربوط به معاونت .
 • اتخاذتصمیم وانجام اقدامات لازم به جهت رفع تنگناها ومشکلات مربوط به امورهای آب تحت پوشش.
 • بررسی وتنظیم گزارشات تحلیلی وارائه راه حلهای لازم جهت افزایش کارآئی واحدها و رفع مسائل و مشکلات .