سه‌شنبه, 29 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
الف ب ایران
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است

معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی : حسین باشی زادگان

شماره دفتر: 33332372-077

 

 • برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی فعالیتهای مالی شرکت در کلیه زمینه های تنظیم اسناد، رسیدگی و تشخیص حساب، پرداخت هزینه های جاری و عمرانی، نگهداری حسابها، تهیه و تنظیم صورتها و گزارشات مالی در چارچوب قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیم مناسب در جهت تأمین منابع مای موردنیاز.
 • تهیه وتدوین برنامه های عملیاتی میان مدت وبلند مدت برای فعالیت های حوزهء مالی وپشتیبانی براساس جهت گیری ها وخط مشی های کلان شرکت
 • نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی در واحدهای تابعه شرکت از طریق واحدهای ذیربط ستادی
 • نظارت بر وصول درآمدها و انجام هزینه ها و اعمال تمهیدات لازم به منظور رفع مغایرتها و تهیه گزارشات مدیریت در خصوص درآمدها و هزینه ها با هماهنگی معاونت‌های مربوطه .
 • برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی تهیه و تنظیم دستورالعملهای لازم در زمینه های امور اداری و مالی و  تدارکاتی و پیشنهاد آنها جهت تائید و تصویب و ابلاغ به واحدها و پیگیری انجام امور .
 • برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای عملیات کارگزینی شامل : امور انتصاب، ترفیع، انتقال، جابجائی، بازخرید سنوات خدمت، استعفا، مأموریتها و مرخصی ها، صدور احکام و ابلاغ های مربوطه و سایر امور مربوطه .
 • برنامه ریزی، نظارت و نگهداری نیروی انسانی از قبیل پوششهای بیمه ای، تسهیلات مالی و غیرمالی، امور درمان، خدمات عمومی، رفاهی و ایمنی پرسنل بر اساس قوانین و مقررات مورد عمل.
 • نظارت بر امور ورزش همکاران و انجام هماهنگی و تأمین امکانات اولیه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه.
 • برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور اداری و خدمات در جهت ارائه سرویس بهتر از طریق واحدهای تحت سرپرستی و کنترل پیشرفت کارها و عملیات و انجام راهنمایی و هماهنگی واحدها در جهت انجام وظایف محوله  درچارچوب قوانین و مقررات و دستورالعملها .
 • نظارت بر عملکرد سیستم مکاتبات اداری و ثبت و صدور نامه ها و حفاظت از سیستم بایگانی اسناد و مدارک در پرونده های پرسنلی و اداری و سیستم مکانیزه و نظارت بر امحاء اسناد و مدارک منسوخ بر اساس ضوابط و دستورالعملهای موردعمل .
 • برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد و نحوه نگهداری ساختمانها، دستگاهها، ماشین آلات ، تأسیسات، تجهیزات، ابنیه و فضای سبزتنظیفی، نامه رسانی و سایر خدمات موردنیاز شرکت.
 • برنامه ریزی و نظارت بر مبادله قراردادهای بازرگانی، عملیات تعمیر و نگهداری و امور خدماتی
 • برنامه ریزی و نظارت بر مدیریت انبارها و اموال.
 • برنامه ریزی و نظارت لازم در جهت تأمین نیازمندیهای شرکت به قطعات و ماشین آلات، دستگاهها و لوازم و تجهیزات اداری.
 • نظارت بر عملیات مناقصه و مزایده و استعلام‌های مربوط به خرید و فروش اقلام و نیازهای تدارکاتی و سیستم انبارداری و نگهداری اموال.
 • برنامه ریزی و هماهنگی با واحدهای ذیربط  در زمینه مسائل اداری و مالی شرکت و تهیه و تدوین گزارشات مالی و گزارشات تحلیلی از عملکرد حوزه ذیربط.
 • انجام هماهنگی با سایر حوزه های شرکت در زمینه بررسی اقتصادی و تحلیل هزینه و ارائه همکاریهای لازم از طریق واحدهای مربوطه برای تدوین روشهایی که منجر به سوددهی شرکت میشود.
 • انجام هماهنگی و همکاری با سایر حوزه های شرکت در زمینه تدوین بودجه سالانه و همکاری برای تهیه موافقت نامه های شرکت با مجریان طرحها به منظور کنترل و هماهنگی مسائل اداری و مالی .
 • عضویت وفعالیت در کمیته های مرتبط باوظایف حوزه حسب ابلاغ صادره ازسوی مدیرعامل 
 • انجام سایر وظایف محوله درمحدودهءشغل ووظایف حوزهء تحت مدیریت
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر امور مربوط به مشترکین، درامد و املاک شرکت و ایجاد زمینه افزایش بهره‌وری املاک و دارائیهای شرکت.

         مسئولیت های کیفی:

 • همکاری درتهیه و تدوین خط مشی کیفیت , روشهای اجرایی فرآیندها و فعالیت ها ، اهداف کمی و کیفی , مسئولیت ها  و اختیارات واحدهای سازمانی شرکت .
 • همکاری درتهیه و تدوین استراتژی ها ، سیاست ها ، شاخص ها ، آرمان ها  و چشم اندازهادر حوزه مربوطه .
 • همکاری در شناسایی و تجزیه و تحلیل وضع فعلی، نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها و تهدیدها، مشتریان و تامین کنندگان در دوره ی زمانی مشخص .
 • همکاری درتعریف، تصویب و ابلاغ شاخص های ارزیابی ، تجزیه و تحلیل نتایج آن ها ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت بهبودمستمر.
 • پایش فرآیندهای تحقق محصول معاونت وحصول اطمینان ازانجام آنهاطبق مدارک درحوزه مربوطه